Over dit artikel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek gedaan naar het aantal stages ná het afronden van een opleiding, oftewel een werkervaringsplek. Hieruit blijkt dat ongeveer 27.000 studenten per jaar starten met zo’n stageperiode. Dit betekent dat 1 op de 10 stages in Nederland na de opleiding plaatsvindt. Het risico hierbij is dat deze stageperiode kan lijken op een ‘verkapte proefperiode’.

Het lopen van stage na het afstuderen kan handig zijn voor het opdoen van werkervaring of voor de mogelijkheid om je kwaliteiten te kunnen tonen binnen een organisatie als je net op de arbeidsmarkt komt kijken. Echter is het wel van belang dat hierbij het leerelement voorop staat en dat in deze periode voldoende begeleiding wordt geboden om het ook een werkervaringsplek te mogen noemen. Wel bestaat vaak het risico dat door een WEP-er (werkervaringsplekker) regulier werk wordt uitgevoerd, waardoor het als een ‘verkapte werkplek’ ervaren kan worden. Het is hierbij van belang dat organisaties hier genoeg aandacht aan schenken. Bij stagemisbruik door werkgevers zal de Inspectie een boete opleggen.

Wat is gebleken uit het onderzoek van SZW is dat de gezondheids- en welzijnszorg sector hier ook een opmerkelijk aandeel in heeft. Binnen de sector betrof het aantal stages na opleiding minimaal drie keer het gemiddelde. Het landelijk gemiddelde bedraagt 0,3% aandeel stages t.o.v. de werkgelegenheid. Opvallend is de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, waarbij het percentage, naar gelang de beroepsrichting, uit komt op 0,9% tot 2,7%.

Ondanks dat de werkervaringsplekken regelmatig ter discussie gesteld worden, heeft het ook zeker vaak een positieve uitwerking voor de studenten. Uit onderzoek van het SZW bleek dat 60% van de studenten na het volgen van de stage een betaalde baan heeft gevonden. Hoewel het niet altijd leidt tot een betaalde baan, heeft het in 97,5% van de afgestudeerden, de WEP bijgedragen aan een verbeterde (arbeids)situatie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil
Marloes van Caulil consultant personeelsadministratie
m.vancaulil@aag.nl