Over dit artikel

De Arbowet verplicht werkgevers om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben.
De preventiemedewerker moet de werkgever adviseren over het voorkomen en beperken van arbeidsrisico’s. Hierbij moet hij samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De preventiemedewerker moet voldoende deskundigheid en ervaring hebben om zijn preventietaken goed uit te oefenen. Die deskundigheid en ervaring vormen nogal eens een probleem. Om (startende) preventiemedewerkers van dienst te zijn, heeft TNO een gratis Snelstartgids voor preventiemedewerkers ontwikkeld.

De Snelstartgids bevat zes hoofdstukken over wat u moet weten over preventie, hoe u aan de slag kunt, het onderhouden van een netwerk, starten met een RI&E, preventie in de praktijk en verwijzingen naar meer informatie. Elk hoofdstuk is opgebouwd uit een stappenplan, waardoor de (aanstaande) preventiemedewerker stapsgewijs geïnformeerd wordt. Het is belangrijk dat organisaties preventiemedewerkers aanstellen én dat de preventiemedewerker goed op de hoogte is van zijn of haar taken, het is immers een wettelijke verplichting.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver