Over dit artikel

Over het slapend dienstverband is de afgelopen jaren veel discussie ontstaan. Bij een slapend dienstverband houdt een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. De vraag is dan vaak is hier sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of slecht werkgeverschap? Volgens veel rechters is hier géén sprake van.

Toch oordeelde de rechtbank in Den Haag anders. Deze rechter vond dat het slapend dienstverband in deze specifieke zaak wel in strijd was met goed werkgeverschap. De rechter hield hierbij rekening met de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag om langdurige ziekte die werkgevers per 1 april 2020 met terugwerkende kracht kunnen ontvangen.

Vanwege de verschillende uitspraken van rechters over het slapend dienstverband, heeft de Rechtbank Limburg duidelijkheid gevraagd en heeft diverse vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. Bij deze vragen wordt rekening gehouden met een transitievergoeding die maximaal het bedrag bedraagt dat werkgevers straks gecompenseerd kunnen krijgen van UWV. Bij veel slapende dienstverbanden zal de eigenlijke transitievergoeding inmiddels al een stuk hoger zijn dan dit bedrag.

Voor de jurisprudentie verwijzen we u naar:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:3109

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1021

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:3208

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:3331

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil