Over dit artikel

In juli is, ter consultatie, een conceptsubsidieregeling voor het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) gepubliceerd. Het STAP-budget is een leer- en ontwikkelbudget ter stimulering van de arbeidsmarktpositie.

Duurzaam inzetbaar

In aanvulling op diverse inspanningen vanuit de overheid en private partijen zal deze subsidie gebruikt gaan worden om de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door post-initiële scholing te stimuleren en toegankelijk te maken door financiële tegemoetkomingen.

Kabinet vervangt scholingsaftrek

Het kabinet vindt bijscholing belangrijk en daarom wil zij dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Om die reden vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget. Daarmee kunnen tussen de 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1.000 tot €2.000 per persoon.

Toegankelijker en eenvoudig in gebruik

Wie een opleiding wil volgen kan zich straks online aanmelden voor het STAP-budget en aangeven voor welke opleiding er interesse is. Het aantal opleidingen en cursussen is veelzijdig. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling (om misbruik tegen te gaan) en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik.

Wie komen voor een STAP-budget in aanmerking?

Iedere EU-inwoner, of diens familie, tussen de 18 jaar en de op dat moment geldende pensioenleeftijd komt in aanmerking voor toekenning van een STAP-budget. Daarnaast zijn er nog een aantal aanvullende criteria ter stimulering van de Nederlandse arbeidsmarkt, de opleiding zelf en het betreffende tijdvak:

  • De aanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • Het budget voor het betreffende aanvraagtijdvak is voldoende toereikend voor toekenning van het gevraagde budget;
  • Aan de aanvrager is in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere aanvraag voor een scholingsactiviteit toegekend;
  • Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond in verband met publieke individuele financiering van onderwijs, waaronder studiefinanciering, studievoorschotvouchers, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
  • De scholingsactiviteit waarvoor financiering wordt aangevraagd, voldoet aan de criteria voor bestedingsdoelen;
  • De scholingsactiviteit vangt aan binnen zes maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.

De conceptsubsidieregeling voor het STAP-budget kunt u hier downloaden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings