Over dit artikel

Vanaf 1 oktober verzorgt AAG de salarisadministratie voor Coöperatie VGZ.

Na een zorgvuldig selectietraject koos Coöperatie VGZ voor een partnerschap met AAG. Kennis, een praktische insteek, schaalbare dienstverlening en de visie op partnerschap waren doorslaggevend bij de keuze voor AAG.

Vanaf 2016 vallen de bedrijfsonderdelen Human Resources (HR) en Facility Management (FM) van VGZ onder één directie, de Directie People & Experience. Men wil bij VGZ met strategische (externe) partners en digitale middelen aantoonbaar van toegevoegde waarde zijn. Mede hierdoor ontstond de wens om de gehele salarisadministratie door een externe partij te laten verzorgen.

Voorbereidingen in volle gang

Recent heeft de ondertekening plaatsgevonden en inmiddels zijn de voorbereidingen voor de transitie van de salarisadministratie afgerond. Vanaf 1 oktober 2019 draagt AAG zorg voor de salarisadministratie van VGZ en wordt de duurzame samenwerking gestart.

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Zij werkt namens ruim 4 miljoen klanten, samen met zorgaanbieders en patiënten, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten, gedragen door zorgaanbieders. Dat doet Coöperatie VGZ voor de klanten van vandaag en om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Arno Plomp