Over dit artikel

Amerpoort en AAG gaan de samenwerking met elkaar aan. Bestuurders Jan-Henk Janssen en Marcel Melenhorst van respectievelijk Amerpoort en AAG ondertekenden recent een overeenkomst voor een vierjarig partnership op het gebied van outsourcing salarisadministratie voor de komende jaren.

De samenwerking is het resultaat van vele prettige gesprekken tussen beide partijen in de afgelopen maanden, waarbij namens Amerpoort Clazien van Rooijen, Claudia Donders, Daniel Brussaard en Yesim Genç betrokken zijn geweest” aldus Arno Plomp, die samen met Rob van Griensven, Johan de Vogel en Suzan Cleven vanuit AAG nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Voor Amerpoort betekent deze overeenkomst dat continuïteit van de salarisadministratie is gewaarborgd. En AAG heeft er een mooie organisatie als klant bij

Arno Plomp

Vanaf juli 2022 zal AAG voor ongeveer 3000 medewerkers van Amerpoort de salarisadministratie (incl. functioneel applicatiebeheer) gaan verzorgen. De komende maanden staan in het teken van de transitie, zodat AAG per 1 juli de salarisadministratie gaat verzorgen.

Een overeenkomst als deze komt niet in één dag tot stand. Dank aan Isabelle Vogel en Marcel Blommestijn van de Quint Groep voor hun professionele begeleiding in de totstandkoming van deze overeenkomst.

Over Amerpoort en AAG

Amerpoort heeft als missie om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. AAG verbetert de bedrijfsvoering in de zorg en draagt daarmee bij aan het realiseren van de doelstellingen van Amerpoort.

Van links naar recht: Arno Plomp, Clazien van Rooijen, Jan-Henk Janssen, Claudia Donders, Daniel Brussaard, Marcel Melenhorst en Rob van Griensven.