Over dit artikel

Hoe kan ons vastgoed optimaal bijdragen aan de zorg die we leveren? Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat het vastgoed een toegevoegde waarde biedt, zowel voor de organisatie en haar medewerkers, maar bovenal voor de cliënt? Die vraag staat bij AAG centraal. Alexander Brand, senior adviseur, werkt samen met zorgorganisaties aan de opbouw van een vastgoedportefeuille die in alle opzichten voldoet aan de wensen en behoeften. Want het nieuwe adviseren heet samenwerking!

De zorg is volop in beweging. Maatschappelijke trends zoals vergrijzing, langer zelfstandig wonen en verzwaring of verandering van de zorgvraag bepalen het beeld. Bovendien worden steeds vaker eisen met betrekking tot verduurzaming, toekomstbestendigheid of financiering van het vastgoed gesteld. En daar bovenop spelen marktontwikkelingen als technologische vooruitgang en sociale interactie een prominente rol. Zorgorganisaties krijgen daarmee te maken, of ze willen of niet, zegt Alexander.

“Dus worden projecten geïnitieerd die moeten leiden tot een betere inzet van het vastgoed voor de cliënten en de medewerkers. Daarbij kun je denken aan nieuwbouw, renovatie of verduurzaming, maar ook aan samenwerking tussen organisaties, onderhandelingen over huurcontracten of herinrichten van de vastgoedorganisatie. Al die projecten moeten vervolgens wel worden geïmplementeerd, en daarbij kunnen wij de nodige ondersteuning bieden. Niet op de traditionele manier waarbij we op basis van onderzoek een advies geven, maar door middel van een samenwerkingstraject.”

Samenwerking

Hij legt uit hoe die samenwerking wordt vormgegeven: “Voor een organisatie is het niet eenvoudig om alle vastgoedkwesties goed te managen. En het is nóg lastiger om de diverse projecten in het gewenste tempo te realiseren. Niet omdat de wil er niet is, integendeel. Maar vaak ontbreekt het aan de nodige menskracht of kennis en expertise. En soms is sprake van een organisatiecultuur die de nodige barrières opwerpt. Bovendien wordt de organisatie overspoeld met de dagelijkse ‘problemen’. Dat kan allemaal vertragend werken. Een betrokken adviseur kan dan voor de nodige versnelling zorgen. Dat doen we steeds vaker in de vorm van samenwerking met de organisatie, waarbij wij een ‘onderdeel’ van het team worden. Een soort partnerschap dus. Doordat we betrokken worden in het reilen en zeilen van de organisatie, wordt de betrokkenheid nog verder vergroot. Dat geeft de mogelijkheid om een langjarige relatie op te bouwen; in het voordeel van de organisatie.“

Voordelen

Hij geeft een voorbeeld: “Momenteel ben ik betrokken bij een instelling voor gehandicaptenzorg. Die beschikt over een prima strategisch vastgoedplan, maar de omvang van de organisatie is te klein om dat te implementeren met de gewenste snelheid. Er is een stuurgroep huisvesting samengesteld, waarvan ik deel uitmaak. Samen pakken we alle vastgoedgerelateerde vragen op die op hen afkomen. Die samenwerking biedt de nodige zekerheid, ook als het management of het bestuur verantwoording moet afleggen over de gemaakte keuzes. Met vastgoedprojecten is immers vaak veel geld gemoeid. Dan is het goed om te weten dat een deskundige, ervaren adviseur heeft meegedacht over de te nemen acties. Dat beperkt de risico’s. Nóg een voordeel: wij zijn adviseurs die graag kennis delen. Dat betekent dat de organisatie de nodige kennis verzamelt die ze vervolgens zelf kan gebruiken bij nieuwe projecten.”

In één keer goed

Alexander is ervan overtuigd dat deze nieuwe manier van adviseren de toekomst heeft. “Steeds meer organisaties willen hun doelen op het gebied van vastgoed (nu echt) realiseren, maar stuiten op vraagstukken die niet aansluiten bij de opbouw van hun portefeuille. Ze lopen het risico dat ze niet verder komen doordat steeds weer andere uitgangspunten ter discussie worden gesteld. Wij kunnen die vicieuze cirkel doorbreken en zorgen dat het tempo erin blijft. De organisatie beschikt over één aanspreekpunt voor alle vragen. Eigenlijk is het doel eenvoudig: je moet het gewoon in één keer goed doen. Dat is ook nog eens veel voordeliger!”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Alexander Brand