Over dit artikel

Het coronavirus heeft de maatschappij, ons individueel maar ook de bedrijfsvoering van zorgorganisaties hard geraakt. Vooral in de directe zorg voor patiënten, bewoners en cliënten, maar van ook werknemers in de ICT, technische, facilitaire en HR dienstverlening van deze organisaties werd veel gevraagd. Samen met elkaar alles in het werk stellend om het virus te beteugelen.

Het virus heeft ook een forse impact op de salarisadministratie van zorgorganisaties in de diverse sectoren. In korte tijd is veel van ons gevraagd, om in ons werk óók te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM: zoveel mogelijk thuiswerken of anders afstand houden, gescheiden werkplekken en het opvolgen van de hygiënemaatregelen. En werden we geconfronteerd met collega-salarisadministrateurs die zelf geraakt werden door het coronavirus en noodgedwongen ziek thuis zaten of vanuit huis moesten werken.

De belangrijkste drijfveer voor de salarisadministrateurs is en blijft om het salaris iedere maand opnieuw juist en op tijd op de rekeningen van al het zorgpersoneel te laten bijschrijven. Misschien rekenen we ons daarom ook een beetje tot de cruciale beroepen. Uiteindelijk moet iedereen toch zijn salaris ontvangen.

Zwakte én kracht

In het begin van de coronacrisis werd de zwakte en kracht van het HR-salarisadministratieproces duidelijk. Was iedereen in staat om op korte termijn thuis te werken en te voorzien van hard- en software en licenties? Waren er heldere en actuele proces- en werkbeschrijvingen beschikbaar zodat iedereen ook zelfstandig verder kon? Hoe om te gaan met de toepassing van de AVG in situaties waar digitale processen en gegevens niet voor handen waren? Waren de meest belangrijke administratieve HR- en salarisprocessen wel in digitale workflows vertaald, en konden we beschikken over een adequate digitale dossiervorming?

De nieuwe situatie maakte ons bewust van minder in het oog springende regelingen. Door het inzetten van vrijwilligers werd ineens ook het belang van een goede vrijwilligersregeling en bijbehorende administratie weer actueel. Hoe om te gaan met de Artiestenregeling voor al die ingehuurde artiesten? Wat te doen met situaties en regelingen omtrent vaste onkostenvergoedingen, reiskosten wel of niet doorbetalen, thuiswerken, en hoe verhouden al deze zaken zich met de fiscale wet-en regelgeving?

En misschien wel de belangrijkste vraag: hebben we onze voortgang van de dienstverlening geborgd, zodat als de bezetting op de salarisadministratie door het virus zo minimaal is geworden, de uitbetaling van de salarissen geen gevaar loopt? Hoe is de continuïteit geborgd?

Het coronavirus heeft ons allemaal op een ruwe manier wakker geschud, zwakke kanten in onze processen en bedrijfsvoering bloot gelegd, maar zeker óók de sterke kanten zichtbaar gemaakt.

Waar nu al voorzichtig gesproken wordt over de vóór corona- en ná coronatijd, is het goed om de opgedane ervaringen te evalueren en waar nodig te optimaliseren. Zo zijn we in een eventuele nieuwe crisissituatie of op een mogelijke tweede corona-golf (nog) beter voorbereid.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!