Over dit artikel

Vorig jaar hebben we de registratiewijzer voor de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) uitgebracht. In de wet- en regelgeving hiervan zijn een aantal zaken veranderd in 2020. Daarom hebben we deze voor u aangepast. Mocht u nog niet bekend zijn met deze registratiewijzer, dan kunt u in dit artikel lezen waarom we dit document hebben opgesteld. Heeft u de vorige registratiewijzer gedownload? Download de nieuwe versie dan direct onderaan deze pagina.

Dat een tijdige zorgregistratie van essentieel belang is voor de financiële zekerheid van een zorgorganisatie, is inmiddels geen nieuws meer. Vaak komt de verantwoordelijkheid hiervan onder andere op het bord van de cliëntadministratie terecht. De praktijk laat zien dat zij monitoren dat alle cliënten over een geldige beschikking of toewijzing beschikken, dat wijzigingen in wet- en regelgeving door hen in de gaten worden gehouden en dat de nodige productiecontroles worden uitgevoerd.

SOG onmisbaar voor een goede administratievoering

Toch speelt bijvoorbeeld ook de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) hierin een onmisbare rol. Zij hebben het cliëntcontact en weten welke zorg er geleverd wordt. Een belangrijk, maar ook complex samenspel. Om de SOG een handvat te bieden in het doolhof van alle wet- en regelgeving, heeft AAG een ‘Registratiewijzer’ opgesteld. Een kort maar krachtig document dat de SOG helpt om helder te krijgen welke administratieve handelingen van hem/haar verwacht worden per cliënt.

Zoveel mogelijk tijd naar het leveren van zorg

Want simpel is het zorgstelsel niet en het is dan ook niet meer dan logisch dat een SOG voornamelijk goed voor de cliënten wil zorgen, en niet zit te wachten op onnodige administratie. Dit is kostbare tijd, tijd die uiteraard beter aan de zorg besteed kan worden.

Om alles nog complexer te maken, zijn de gestelde administratieve eisen ook nog eens verschillend per financieringsvorm. Een cliënt met een toewijzing vanuit de Wlz vereist weer andere gegevens dan een cliënt die bijvoorbeeld revalideert vanuit de Zorgverzekeringswet.

Ons doel

Het doel van deze Registratiewijzer is de SOG tijd te laten besparen door snel op te kunnen zoeken wat er moet gebeuren voor een goede registratie en dossiervoering. Dit zodat de geleverde zorg gedeclareerd kan worden, maar dat er ook vooral geen onnodige tijd in de administratie wordt gestopt. Tijd die naar de zorg kan gaan.

Download het document hier

De registratiewijzer voor de SOG is hieronder te downloaden. Ook kunt u de link doorsturen naar uw SOG. Roept deze registratiewijzer nog vragen op? Neem dan contact met ons op.

Download de Registratiewijzer SOG 2020 (PDF, 1.32 Mb)

Wellicht ook interessant voor u: de Registratiewijzer Wijkverpleegkundige!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Ellis Vlessert