Zorggroep Apeldoorn is bezig met het maken van strategische keuzes die impact op het zorgaanbod en -vastgoed. Dat is nodig omdat Zorggroep Apeldoorn zich geconfronteerd ziet met veranderingen in het zorglandschap. Uit het Strategisch Vastgoedplan dat we in 2017 voor de organisatie hebben opgesteld, kwam naar voren dat het raadzaam is de locaties Casa Bonita en Randerode in Apeldoorn en Het Zonnehuis in Beekbergen te herontwikkelen. Hiervoor hebben we vernieuwende concepten ontwikkeld.

Allereerst hebben we doelgroepprofielen opgesteld voor elk type bewoner. Deze persona’s geven in één oogopslag weer welke uitdaging men heeft, wat men ziet of hoort, wat men zegt en doet en wat men denkt en voelt. Ook is per doelgroep benoemd welke problematieken hierbij overwonnen moeten worden en welke kwaliteiten kunnen worden versterkt.

Vervolgens hebben we locatieprofielen opgesteld. Hierin zijn de kenmerken en karakteristieken van iedere locatie beschreven. Samen met medewerkers van Zorggroep Apeldoorn hebben we vervolgens voor iedere doelgroep bepaald op welke locatie zij het beste kunnen wonen. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een passend concept voor iedere locatie, afgestemd op de beoogde doelgroep.

Concrete resultaten

  • Op elke locatie worden meerdere doelgroepen gevestigd, onderverdeeld in diverse woongroepen. Vergelijkbaar met een woonwijk in een stad als het ware. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke wensen en voorkeuren van die doelgroep, zoals een eigen entree, eigen sanitair en kookgelegenheid, een afgeschermde buitenruimte, meerdere rustruimtes en de mate van interactie met de omgeving.
  • Iedere locatie kent ook shared facilities, zoals een gedeelde woon- en eetkamer, een loopcircuit en ruimtes voor muziek, sport, therapie en activiteit. Deze faciliteiten worden gedeeld met andere doelgroepen op de locatie. Zo zijn de bewoners vrij om te gaan en staan waar ze willen en zijn ze niet gebonden aan de faciliteiten binnen de woongroep.
  • De balie, het restaurant, de lounge en de shop zijn mixed use: deze worden ook gedeeld met niet-bewoners, zoals familieleden en andere bezoekers.
  • Tot slot zijn de kernwaarden van Zorggroep Apeldoorn, duurzaamheid, lef en hart en ziel, tot uiting gebracht op de locaties. Deze waarden geven de locaties haar identiteit.

Dit alles resulteert in een woonomgeving waarin de bewoners prettig kunnen leven en waarin ook iets beleefd kan worden.

Op basis van de ontwikkelde concepten ondersteunen we Zorggroep Apeldoorn ook met het vervolgtraject: het opstellen van een business case en een Programma van Eisen. Dit vormt de basis voor de daadwerkelijke bouw en verbouwing van de locaties. Dit multidisciplinaire karakter maakt dit project uniek. Door slimme samenwerkingen verloopt het proces efficiënt en voegen we waarde toe voor zowel de organisatie als haar klant.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!