Zeeuwse Gronden is een snel groeiende organisatie die geïntegreerde zorg biedt aan mensen met een langdurig psychiatrische aandoening. De organisatie is hard bezig een gevestigde naam te worden in Zeeland en omstreken en heeft de ambitie in de toekomst nog verder te groeien naar Rotterdam en omstreken.

Paula Jasperse, hoofd cliëntadministratie bij Zeeuwse Gronden, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Zeeuwse Gronden was opzoek naar een nieuw Elektronisch Clienten Dossier (ECD). Zij hebben AAG gevraagd om hen te ondersteunen in het traject naar de keuze voor een nieuw ECD.

Oplossing van AAG

Aan de hand van verschillende inspiratiesessies, meekijksessies en interviews is een helder beeld opgesteld van de werking van het huidige systeem en de wensen van de organisatie voor het nieuwe systeem. Dit is vertaald naar een programma van wensen en eisen waarmee verschillende ECD leveranciers zijn benaderd. AAG heeft het gehele traject begeleid, het programma van wensen en eisen opgesteld, op basis van de marktkennis de best passende leveranciers benaderd, demo’s en referentiebezoeken georganiseerd en geholpen bij de uiteindelijke keuze.

Meerwaarde van AAG

De medewerker van AAG luisterde goed naar onze vragen en stelde zelf de juiste vragen. Daarbij was hij doortastend en grondig. De medewerker van AAG had snel een goed beeld van de organisatie, die hij kon vertalen naar de juiste resultaten in de vorm van een analyse van de processen en een programma van wensen en eisen.

De medewerker van AAG luisterde goed en stelde de juiste vragen. Zo konden we de juiste keuze maken voor een nieuw ECD.

Paula Jasperse Hoofd cliëntadministratie

Deel deze referentie

Meer weten over ondersteuning bij de aanschaf van een nieuw ECD? Neem contact met mij op!

Florian Massain