Het Leger des Heils heeft AAG gevraagd een gastvrijheidsconcept te ontwikkelen voor hun locatie Merenhoef in Maarssen. Onderdeel van dit project was het opstellen van een businesscase rondom de servicevoorzieningen eten en ontmoeten. In dit artikel leest u hoe wij dit hebben aangepakt.

Woonzorgcentrum Merenhoef, onderdeel van Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Midden Nederland, biedt kleinschalige verpleeghuiszorg aan bewoners op een pg-afdeling en verzorgingshuiszorg aan somatische bewoners. Daarnaast bieden zij extramurale zorg aan bewoners van de aangrenzende aanleunwoningen.

Een toekomstbestendig concept

In de afgelopen jaren is een visie gevormd op de toekomst van Merenhoef. Dit resulteerde in een ontwikkelplan met als doel het vastgoed van Merenhoef toekomstbestendig te maken en optimaal aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van haar bewoners én die van de omgeving. Ook wilde het Leger des Heils inspelen op de behoefte van de gemeente Stichtse Vecht om het aantal seniorenwoningen te verhogen en was er de wens een servicecentrum voor de wijk, met ondersteunende voorzieningen zoals een restaurant/brasserie, ontvangstruimte, vergaderruimte en dagverzorging te ontwikkelen. Een grootschalige modernisering van de totale locatie dus!

Aan de hand van een businesscase hebben we samen met het Leger des Heils een duidelijke visie en strategie opgesteld voor alle bedrijfsonderdelen gericht op eten en ontmoeten in het woonzorgcentrum. Denk hierbij aan onder andere het (personeels)restaurant, de winkel, een multifunctionele ruimte, de huiskamer en de receptie. Hierin hebben we ook de invulling van de maaltijdvoorzieningen op de afdelingen en appartementen meegenomen. Deze zijn immers onlosmakelijk verbonden met de inrichting van de voorzieningen en werkwijze in de nieuwe plint.

Samenwerking met partners

Op basis van de uitkomsten in de businesscase, met als onderlegger het conceptontwerp en het bijbehorend programma van eisen, heeft ‘Zorg aan Tafel’ het functioneel ontwerp en het ruimtelijk programma van eisen op zich genomen. Tijdens de realisatiefase hebben zij tevens de bouw en oplevering begeleid. De binnenhuisarchitect van het gehele renovatieproject heeft het interieur ontworpen en Parallel heeft de implementatie van het concept begeleid. Het gaat dan om de inrichting van de horeca- en ontvangstvoorzieningen met efficiënte en klantgerichte processen, waarbij de financiële haalbaarheid rondom eten en ontmoeten voor de gehele locatie centraal staat.

In samenwerking met ‘Tineke Werkt’ hebben we het restaurant voorzien van een eigen huisstijl en naam: Brasserie de Hoeve. De Brasserie beschikt over een moderne koffiecorner waar men terecht kan voor alle hedendaagse koffiesmaken. Het kleur- en materiaalgebruik voor zowel het zit- als uitgiftegebied maakt het restaurant gezellig en uitnodigend. Niet alleen om gezamenlijk koffie te drinken, maar ook om de lunch te gebruiken of een daghap te nuttigen van de kleine kaart. Het is echt een huiskamer voor de wijk geworden, die zorgt voor verbinding tussen de inwoners van Maarssen en de bewoners van het woonzorgcentrum.  Het zitgebied is daarnaast inzetbaar voor presentaties of evenementen voor maximaal 150 personen en is voorzien van audiovisuele middelen in de gehele ruimte. De koffiecorner loopt door in de winkel en ontvangstruimte. Gastvrouwen zorgen dagelijks voor een warm welkom en helpen bewoners bij de dagelijkse boodschappen die vers en uitnodigend staan geëtaleerd in de schappen.

Eén team, één taak

Het nieuwe concept vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken voor het team: het ‘één team, één taak’-principe. Het ‘anders denken, anders doen’ vraagt hierbij continue aandacht en een uitgewerkt leerplan. AAG ondersteunt de medewerkers hierbij.

Op 7 november jl. opende Merenhoef haar deuren voor een breed publiek.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Jeanine de Vries