Stichting Pergamijn is een organisatie die als een brede dienstverlener ondersteuning op maat biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Dit doet de organisatie in Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

René Bergsma, teamleider Financiën en Administratie bij Stichting Pergamijn, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Stichting Pergamijn was in eerste instantie op zoek naar tijdelijke vervanging van een zieke medewerker. Na uitdiensttreding van de zieke medewerker was er ook ondersteuning nodig voor de nieuwe medewerker en bij de implementatie van het nieuwe ECD en de reguliere werkzaamheden.

Oplossing van AAG

AAG heeft ondersteuning op locatie geboden door het detacheren van een betrokken en deskundige medewerker.

Meerwaarde van AAG

De medewerkers van AAG zijn betrouwbaar en betrokken en denken mee.

Kies voor een prettige samenwerking en toegevoegde waarde, kies voor AAG.

René Bergsma Teamleider Financiën en Administratie

Deel deze referentie

Meer weten over detachering van medewerkers cliëntadministratie? Neem contact met mij op!