Voor onze opdrachtgever Nieuw Unicum mochten wij de renovatie van circa honderd zorgappartementen inclusief sanitaire voorzieningen begeleiden. Een bijzondere opdracht omdat deze renovatie behoorlijk hoge eisen stelde aan planning en aanpassingsvermogen van alle betrokkenen.

Om praktische redenen konden we niet alle appartementen tegelijk opknappen. Per week zijn er vier tegelijk gerenoveerd. Tijdens deze werkzaamheden verbleven de bewoners van de te renoveren appartementen elders in het gebouw. In die week werden de sanitaire voorzieningen inclusief het tegelwerk vernieuwd, de vloerafwerkingen vervangen en schilderwerk uitgevoerd.

Concrete resultaten

Omdat de beschikbare tijd per appartement beperkt was, hebben we iedere activiteit binnen deze renovatie tegen het licht gehouden om te kijken hoe we in korte tijd zo veel mogelijk verbeteringen konden realiseren. Zo werd het nieuwe wandtegelwerk over het oude heen aangebracht en kwamen de nieuwe sanitaire voorzieningen precies op de plaats van de oude. Op het bestaande vloertegelwerk werd een naadloze kunststof vloerafwerking aangebracht die eenvoudiger te reinigen is dan de oude tegels. De nieuwe verlichtingsarmaturen zijn voorzien van LED-lampen die bijdragen aan een besparing op de energiekosten.

De renovatie was ook een leermoment voor de diverse partijen. De impact van de renovatie op de bewoners van de kwetsbare doelgroep van Nieuw Unicum bleek groter dan verwacht.

Alle betrokkenen hebben echter een prestatie van formaat geleverd. Ze hebben gedurende dit gehele proces alles in het werk gesteld om het strikte tijdschema te volgen. Zowel het personeel van Nieuw Unicum, dat onder andere zorgde voor overleg met de bewoners en de verhuiswerkzaamheden (de appartementen moesten leeg zijn tijdens de renovatie), als het uitvoerend personeel van verschillende bedrijven dat bereid was om buiten reguliere werktijden te werken. Hierdoor konden de bewoners al na een week terug naar hun volledig gerenoveerde appartement.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Herman Vos van Avezathe