Na een roerige periode bij de facilitaire dienstverlening van Proteion was het zaak de rust op de afdeling terug te brengen. Een van onze consultants ging als interim facilitair manager aan de slag bij Proteion om dit te realiseren.

Het weerzien met een oude bekende

In 2015 heeft AAG een strategisch facilitair plan geschreven voor Proteion, een grote VVT-organisatie in het zuiden van het land. Dit strategisch facilitair plan beschreef de toekomst van de facilitaire dienstverlening op basis van de visie van de organisatie. Het plan was afgestemd op de ontwikkelingen in de (zorg)markt en in de facilitaire dienstverlening.

Naar aanleiding van dit advies heeft Proteion een externe partij in de arm genomen, die het advies heeft vertaald naar een eigen businessmodel. In dit businessmodel zijn enkele geadviseerde producten en diensten anders vormgegeven dan oorspronkelijk bedoeld was. In 2016 is het businessmodel geïmplementeerd. Na verloop van tijd bleek echter dat er in het businessmodel geen rekening was gehouden met de impact van het anders organiseren van facilitaire producten en diensten. Hierdoor werd de organisatie instabiel en brak er een roerige tijd voor Proteion.

Rust

Om de rust binnen het facilitair bedrijf terug te brengen, schakelde Proteion via AAG een interim facilitair manager in. Ook kwam het verzoek een nulmeting uit te voeren, die inzicht gaf in de structuur, processen, samenwerking, kwaliteit en tevredenheid van de facilitaire dienstverlening.

Sinds eind augustus zijn we drie dagen per week aan de slag bij Proteion. De nulmeting wordt in goede samenwerking met verschillende consultants van AAG uitgevoerd en vormgegeven. Als kers op de taart hebben we ook nog een opdracht gekregen voor de optimalisatie van de BHV-organisatie van Proteion, onder het mom van ‘nu we er toch zijn’.

Mooie opdrachten bij een mooie organisatie met oude bekenden in het mooie Limburg, dat kan alleen maar successen brengen!

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!