Onze opdrachtgever Daelzicht wilde haar afdeling inkoop professionaliseren en naar het juiste niveau ontwikkelen. Vanwege financiële druk binnen de organisatie was het bovendien wenselijk, zelfs noodzakelijk, om de inkoopkosten te verlagen. Wij hebben de inkoopfunctie van Daelzicht verbeterd en hiermee een substantiële kostenbesparing gerealiseerd voor de organisatie.

Allereerst hebben we een inkoopscan uitgevoerd. Hiermee hebben we de inkoopkosten, leveranciers en contracten in kaart gebracht. Daarnaast hebben we ons ook gericht op de kwalitatieve aspecten van inkoop. Want inkoop draait voor ons om drie belangrijke pijlers: kostenreductie, een beter leven voor de cliënt en het ontzorgen van de zorg. Op basis van de inkoopscan hebben we een verbeterplan opgesteld waarin ook rekening is gehouden met de interne klanttevredenheid van zowel medewerkers als cliënten.

Concrete resultaten

We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd binnen de inkoopfunctie van Daelzicht. Zo hebben we diverse inkoopprocessen geoptimaliseerd en het inkoopbeleid herzien. Daarnaast:

  • zijn alle benodigde inkoopdocumenten (o.a. RFI, RFQ en raamovereenkomsten) opgesteld en geïmplementeerd. De organisatie koopt nu uitsluitend in op basis van eigen, juridisch getoetste documenten en contracten.
  • hebben we diverse inkoopcontracten en SLA’s afgesloten, waaronder een nieuwe overeenkomst voor het cliëntenvervoer.
  • zijn de medewerkers binnen het inkoopteam gecoacht.
  • hebben we een plan van aanpak opgesteld van alle inkoopprojecten voor de komende twee jaar.

Dit levert Daelzicht een substantiële kostenbesparing op. En dankzij de efficiencyslag kunnen de medewerkers meer tijd besteden aan dat wat er écht toe doet: de zorg voor de cliënten.

De specialist van AAG kent zijn vak. Hij heeft in korte tijd een complete inkoopscan gemaakt van ons bedrijf. Hij heeft aangeven waar quick wins te behalen zijn en hij heeft geadviseerd hoe we op langere termijn efficiënter kunnen inkopen tegen een betere kwaliteit. Hij heeft voor de komende twee jaar een inkoopplan gemaakt waarbij we de contracten van de belangrijkste leveranciers opnieuw onder de loep gaan nemen. De eerste besparingen heeft hij al gerealiseerd. Daarnaast heeft hij het inkoopproces verbeterd door gestandaardiseerde inkoopdocumenten op te stellen. HIj staat open om zijn kennis te delen en is een prettige collega om mee samen te werken.

Nicole Weijers-Huijerjans Directeur Wonen en Welzijn - Daelzicht

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Jelle Tigelaar