Stichting Parousie biedt 24-uurs zorg en begeleiding op het gebied van wonen en werken aan cliënten met psychiatrische problematiek en/of -beperking. Dit doet de organisatie zowel op haar boerderij in Scherpenzeel, als bij mensen thuis.

Margreet Doorn, secretaresse Raad van Bestuur bij Parousie, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Parousie had behoefte aan een goedlopende cliëntadministratie, die zij geheel uit handen kon geven.

Oplossing van AAG

Tijdens de omslag bekostigingssystematiek (overgang AWBZ naar Wmo) is AAG in beeld gekomen. Dit is door AAG op professionele wijze uitgevoerd.

Waarom AAG?

Voor Parousie is het belangrijk dat er vanuit AAG pro-actief op b.v. nieuwe ontwikkelingen rondom de Wmo wordt meegedacht en adequaat op wordt geanticipeerd (denk hierbij aan de omslag van ZZP naar Productbeschrijvingen Middel, Zwaar, Intensief). Vanuit AAG is er één vaste contactpersoon met brede deskundigheid en GGz-expertise, die voor Parousie alle belangen op dit gebied behartigt, zodat Parousie dit in vertrouwen belegd heeft bij AAG.

Meerwaarde van AAG

AAG is bekend met de processen binnen het sociaal domein en is voor ons aanspreekpunt bij externe contacten, zoals gemeentes.

Parousie heeft haar opdracht in vertrouwen belegd bij AAG.

Margreet Doorn Secretaresse Raad van Bestuur

Deel deze referentie

Meer weten over het uitbesteden van uw cliëntadministratie? Neem contact met mij op!

Ellis Vlessert