De Amaris Zorggroep wilde graag een nieuw maaltijdconcept ontwikkelen en implementeren. Doelstellingen van het concept waren een goed functionerend voedingsadministratiesysteem, lean keukenprocessen en een aanzienlijke kostenbesparing. Wij hebben de organisatie geholpen deze doelstellingen te realiseren.

We hebben gekozen voor ontkoppeld koken: het keukenproces is op onderdelen anders ingericht en de catering wordt voortaan uitbesteed. Cliënten kunnen zo kiezen voor een ‘menu van de dag’ of een alternatieve maaltijd. Op basis van deze nieuwe insteek hebben we het voedingsadministratiesysteem opnieuw ingericht. Ook hebben we de medewerkers én cliënten voorbereid op het nieuwe concept.

Concrete resultaten

  • De locaties en afdelingen hebben een facilitair (voedings-) budget.
  • Er wordt efficiënt ingekocht op basis van recepturen.
  • Er worden minder (extra) maaltijden bereid waardoor het overschot met 5% is verminderd.
  • De inkoop- en loonkosten zijn verlaagd en liggen nu onder het budget.

De inrichting van het voedingsadministratiesysteem is op dit moment in volle gang. Ook zijn de koppelingen met het Elektronische Cliënten Dossier getest en worden deze de komende periode doorgevoerd.

Michel verplaatst zich goed in de situatie waarin Amaris Zorggroep zich bevindt. Hij heeft een aantal doelstellingen op het gebied van organisatie, kwaliteit en financiën meegekregen die hij met een aantal stappen doelgericht nastreeft. Door zijn inzet en doelgerichtheid is de besparing gerealiseerd als bedoeld. Zijn vastberadenheid in en overzicht over de deelprojecten zorgt ervoor dat de broodnodige proceswijzigingen worden uitgevoerd.

Herman Bezemer Manager Vastgoed - Amaris Zorggroep

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Michel van Tilborg