Het Leger des Heils is een wereldwijde organisatie met duizenden vaste medewerkers en vrijwilligers, actief in 126 verschillende landen. Zij zet zich in Nederland al bijna 130 jaar in voor mensen zonder helper. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).

Wim van Ginkel, directeur Bedrijfsvoering bij Leger des Heils, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Omdat de afdeling Vastgoed, ICT-infra en Facility Services GWCA (Goodwill centra Amsterdam) niet optimaal functioneerde, had de organisatie behoefte aan onafhankelijke, externe deskundigheid en advies. Leger des Heils wilde graag hulp bij welke stappen zij moet nemen voor een optimale procesinrichting, om daarmee weer ‘in control’ te komen. GWCA vroeg om een Quickscan van het huidige functioneren van deze afdelingen en een concreet verbetervoorstel.

Oplossing van AAG

Uit de Quickscan zijn meerdere verbeterpunten naar voren gekomen en voor elk punt is een verbetervoorstel geschreven. Hierdoor is het functioneren van de afdeling Vastgoed, ICT-infra en Facility Services GWCA op meerdere gebieden geoptimaliseerd.

Waarom AAG

AAG heeft Leger des Heils bij meerdere projecten mogen adviseren en is dus bekend met de organisatie. In een kennismakingsgesprek over dit onderwerp sprak de opdrachtgever het vertrouwen uit in AAG, omdat deze organisatie goed in staat is om met een externe blik naar de knelpunten te kijken. Daarnaast zet AAG haar expertise in bij het benoemen van de oplossingen.

Meerwaarde van AAG

AAG heeft al meer dan 50 jaar ervaring op verschillende gebieden in de bedrijfsvoering van de zorg. Een team van specialisten verbetert dagelijks processen binnen de zorg.

AAG bracht in korte tijd in beeld waar onze afdeling staat en welke verbeteringen nodig zijn. Met haar facilitaire expertise heeft AAG alle informatie vanuit interviews en documenten terug weten te brengen tot concrete adviezen. Het was een leerzaam en inzicht gevend traject wat de afdeling verder gaat brengen.

Wim van Ginkel Directeur Bedrijfsvoering

Deel deze referentie

Meer weten over facility management? Neem contact met mij op!

Jelle Tigelaar