Eind 2019 is het Kwintes Innovatielab geopend. Doel van het lab is te onderzoeken hoe digitale begeleiding er in de toekomst uit komt te zien. Met behulp van experimenten wordt onderzocht op welke wijze nieuwe technologie zou kunnen aansluiten op de zorgvraag van cliënten en de wensen en behoeften van personeel. Het uitvoeren en opzetten van deze experimenten vroeg om een vernieuwende aanpak en nieuwe ideeën. Roger Boersma heeft Kwintes hier samen met een team AAG’ers bij geholpen.

Onze aanpak

Technologische veranderingen kunnen weerstand opwekken, zowel bij zorgmedewerkers (‘ik wil gewoon mijn werk doen’) als bij cliënten (‘wat moet ik met al die techniek?’). Om draagvlak te creëren, heeft Kwintes gekozen voor een bottom up-aanpak, in plaats van top-down. Zo kunnen medewerkers en cliënten ideeën aandragen die ook écht nodig zijn; ideeën die zijn ontstaan op de werkvloer.

Om deze bottom-up beweging aan te jagen hebben we diverse workshops gehouden met medewerkers en cliënten, met als doel medewerkers en cliënten op een andere manier naar techniek te laten kijken. Want het is niet alleen maar ‘ingewikkeld’, het kan ook in hun voordeel werken! We begonnen de inspiratiedagen met een stukje geschiedenis van de zorg, om de zorg van vandaag in perspectief te zetten. Vervolgens hebben we de deelnemers meegenomen op een trendtour naar Strijp-S. Dit voormalige Philips-terrein in Eindhoven is tegenwoordig een creatieve hotspot met een mix van wonen, werken en cultuur en staat dankzij haar grote hoeveelheid sensoren en techniek tevens bekend als slimme stad. Mede door dit uitstapje creëerden we een interessant kijkje buiten de zorg en daagden we de deelnemers uit om out of the box te denken. Ook bespraken we diverse sociale en technologische trends die van invloed kunnen zijn op de toekomst van de zorg.

Nieuwe ideeën

Aan de hand van onze canvasmethodiek hebben we vervolgens diverse ideeën in kaart gebracht. Een leuk voorbeeld is VR-M@te: een VR-tool waarmee medewerkers en cliënten bijvoorbeeld door een nog te bouwen zorglocatie kunnen lopen en zo in een vroeg stadium mogelijke belemmeringen/problemen kunnen identificeren. Ook het simuleren van situaties die cliënten in het dagelijks leven uitdagend vinden is mogelijk met een VR-tool. Zo draagt het virtuele model niet alleen bij aan de ontwikkeling van vastgoed, maar is het ook van waarde in het zorgproces.

Een ander voorbeeld is Maatje: een interactieve robot die cliënten met behulp van slimme toepassingen helpt met het vinden van de juiste dagstructuur. Daarnaast stimuleert Maatje persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en beweging. Dit doet de robot door gebruik te maken van verschillende spelvormen die zijn afgestemd op de cliënt. En zo zijn er nog diverse andere ideeën ontstaan, die het werk van medewerkers gemakkelijker maken en het leven van de cliënt aangenamer.

Vervolg

In 2020 gaat Kwintes verder met innoveren. Met behulp van het ideation platform Edison365 Ideas, kunnen alle medewerkers van Kwintes vanaf februari zelf voorstellen doen voor nieuwe innovatieve ideeën. De ideeën die op Strijp-S ontwikkeld zijn, worden ook ingebracht via deze tool, zodat andere medewerkers erop kunnen stemmen. Uiteindelijk zal de organisatie twee innovaties kiezen op basis van een stemronde. Stuurgroep Innovatielab kiest twee andere innovaties. Aan de hand van proven technology, bestaande technieken en apps, wil Kwintes deze ideeën vervolgens gaan testen, met als doel ze uiteindelijk door te ontwikkelen en definitief te implementeren in de organisatie.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!