De Radiotherapiegroep is bezig met het investeren in de toekomst. Zo staan er het komende jaar meerdere bouw- en verbouwprojecten op de planning.

De begeleiding van de bouwprojecten wordt in eigen beheer uitgevoerd, waardoor de omvang van de hoeveelheid werkzaamheden van de manager facilitair en inkoop hebben geleid tot uitbesteding van de facilitaire managementtaken. De daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aansturen en leiding geven aan de afdeling facilitair, radiotherapiegroep breed, zijn tot het einde van het jaar uitbesteed aan AAG met als doelstelling dat we “op de afdeling passen”.

Naast deze doelstelling willen we ook een persoonlijke inbreng meegeven aan het team en de organisatie. Werken met passie, plezier en energie staan bij ons voorop en zetten we graag in om de onderlinge samenwerking binnen het huidige facilitaire team te versterken. We streven ernaar om over de drie locaties van radiotherapiegroep heen op dezelfde manier te werken als facilitair team, met als focus de beleving van de interne dienstverlening te verhogen.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Jeanine de Vries