Binnen de organisatie had de manager bedrijfsvoering aangegeven te stoppen. De organisatie was op zoek naar een interim manager bedrijfsvoering en zocht een ‘schaap met vijf poten’. Daarnaast was het de opdracht om te komen tot een plan voor de facilitaire dienstverlening en een masterplan voor de gehele afdeling bedrijfsvoering.

Onze oplossing

Vanuit de interim functie van manager bedrijfsvoering zijn wij eerst aan de slag gegaan met een strategisch facilitair plan. Dit is samen met de collega’s van afdeling facilitair vormgegeven en geïmplementeerd. Daarna is in goed overleg met het management en medezeggenschapsorganen gewerkt aan een masterplan voor de afdelingen van bedrijfsvoering. Dit heeft geresulteerd in een masterplan voor bedrijfsvoering vanuit een integrale servicegedachte. In het plan zijn nieuwe functies beschreven, processen in kaart gebracht en geoptimaliseerd en is uiteindelijk nagedacht over ondersteunende systemen. Uiteindelijk zijn de nieuwe functies ingevuld en kon alles overgedragen worden.

Onze aanpak

De organisatie zat al enkele jaren te wachten op een duidelijke koers en richting voor de afdeling bedrijfsvoering. De organisatie heeft ook een grote ambitie om dit te realiseren. Ondanks de betrokkenheid van veel medewerkers van de afdeling bedrijfsvoering is dit niet zonder slag of stoot verlopen. Enkele medewerkers hebben dan ook de organisatie verlaten omdat zij niet achter de koers stonden. Dit heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat er een vernieuwing ontstond in de organisatie doordat veel nieuwe medewerkers in dienst kwamen.

Concrete resultaten

De facilitaire dienstverlening is dichter bij het primair proces gebracht door te gaan organiseren vanuit integrale verantwoordelijkheid door de zorg en niet meer op afstand.

De afdelingen van bedrijfsvoering hebben bestaande processen geanalyseerd en daar waar nodig geoptimaliseerd, samenwerking is gestimuleerd en een servicedesk is als middelpunt is vormgegeven. Momenteel wordt verder invulling gegeven aan het masterplan voor bedrijfsvoering.

Deel deze referentie

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!