Onlangs maakten twee collega’s een uitstapje buiten de zorg: de gemeente Montferland heeft AAG gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen. Begin juli is de eindrapportage van het onderzoek opgeleverd. We kijken terug op een leuke en zeer geslaagde samenwerking!

De gemeenteraad van de gemeente Montferland heeft eind vorig jaar middels een motie uitspraak gedaan over de gezamenlijke bezuinigingsopgave voor de organisaties Welcom, de Bibliotheek, Muziekschool Oost-Gelderland en Kunstwerk. De gemeente heeft AAG gevraagd om een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de bezuinigingsopgave voor deze partijen, met aandacht voor huisvesting in het bijzonder.

Twee collega’s waren al bekend bij de gemeente. Zij hebben het proces om tot gezamenlijke huisvesting van onder meer de lokale zorgaanbieder en twee van bovengenoemde partijen begeleid. Toen de vraag naar het haalbaarheidsonderzoek voorbij kwam, hebben zij twee andere collega’s ingeschakeld om de gemeente ook hierbij te helpen.

Een niet alledaagse opgave met extra dimensie

Deze opdracht was de uitgelezen kans om de kennis en ervaring van de collega’s samen te brengen. Voor beiden was de opdracht absoluut geen gesneden koek, maar tijdens het proces hebben ze elkaar goed aangevuld op inhoud en benadering en zijn het heuse sparringpartners gebleken. Samen hebben ze gezocht naar een aanpak die passend was bij de opgave en de politieke context. De komst van corona heeft daar nog wel een extra dimensie aan gegeven. Daarom is het des te leuker dat de opdrachtgever naar alle tevredenheid de rapportage in ontvangst heeft genomen en met het stuk onder zijn arm met vertrouwen het ‘politieke debat’ kan voortzetten.

Een niet alledaagse opgave, en een uitstapje buiten de zorg. Maar een heel leerzaam traject, waarvan we de aanpak gaan vertalen in een methodiek die we voor meer klanten kunnen toepassen.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!