Over dit artikel

Per 1 januari 2018 is een aantal zaken veranderd op het gebied van salarisverwerking en loonaangifte. Daarom is Profit onlangs geüpdatet naar versie 5. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

LKV

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Tijdens de actie Jaarloon BT berekenen voegt Profit automatisch voor iedere medewerker een nieuwe instantieregel toe voor 2018. In deze nieuwe instantieregel zijn de veldnamen aangepast en zijn de waarden automatisch bijgewerkt. Was bij een medewerker bijvoorbeeld de ‘Premiekorting indienst nemen arbeidsgeh. werknemer’ aangevinkt, dan is in de instantieregel van 2018 het veld ‘LKV arbeidsgehandicapte werknemer’ aangevinkt.

Verouderde grondslagen niet tonen in loonberekening

Vanaf cao update 20180101 worden verouderde grondslagen niet meer getoond in weergaven met grondslagen. Bij het inlezen van de cao update wordt hiervoor een script uitgevoerd. Hierdoor worden deze weergaven overzichtelijker en ziet u geen grondslagen meer die niet relevant zijn. Dit geldt alleen voor grondslagen die in 2016 en eerder verouderd zijn geraakt, zoals de grondslagen van de Afdrachtvermindering onderwijs, oude pensioengrondslagen en oude premiekortingen.

In de weergaven met grondslagen is een knop toegevoegd om de verouderde weergaven zichtbaar te maken, mocht dit nodig zijn.

Een grondslag wordt getoond in een weergave op basis van het veld Niet tonen in loonberekening in de eigenschappen van een grondslag. In de hierboven genoemde cao update wordt dit veld bij verouderde grondslagen aangevinkt. U kunt dit veld zelf ook aan- of uitvinken.

Rapport Door AFAS gedeactiveerde looncomponenten

Overbodige looncomponenten zijn automatisch gedeactiveerd per 28 december 2017. Deze stap is uitgevoerd tijdens de overstap op Profit 4. Om inzicht te hebben in de geactiveerde componenten raadpleegt u het rapport Door AFAS gedeactiveerde looncomponenten (Profit).

Uit dienst melden (ESS)

Vanaf Profit 5 kan een medewerker zichzelf uit dienst melden in InSite (Employee Self Service). Voorheen konden alleen managers medewerkers uit dienst melden in InSite (Management Self Service). Omdat dit nu ook voor ESS beschikbaar is, kunt u ervoor zorgen dat de uitdiensttreding bij de medewerker wordt gestart. Hiervoor zijn standaardpagina’s beschikbaar in InSite met ‘Mijn uitdienst’ in de omschrijving.

Instantie Belastingdienst in Insite

Er zijn allerlei redenen waardoor gegevens van de medewerker gewijzigd moeten worden bij de instantie Belastingdienst. Voorheen kon dit alleen in Profit Windows, maar vanaf Profit 5 is het mogelijk om deze gegevens in InSite te wijzigen. Omdat dit zowel voor ESS als MSS beschikbaar is, kan de medewerker zelf de gegevens bij de Belastingdienst wijzigen.

U kunt alleen de actuele instantieregel wijzigen in InSite. Het wijzigen van instantieregels met een begindatum in de toekomst of een einddatum in het verleden is niet mogelijk.

Voordat managers en medewerkers gegevens van de Belastingdienst in InSite kunnen wijzigen, dient u het type pagina Medewerkers Belastingdienst op de website te activeren. Daarna zijn er standaardpagina’s beschikbaar in InSite met ‘Wijziging Belastingdienst’ in de omschrijving.

Wilt u voorkomen dat de medewerker zichzelf via InSite kan uitsluiten van loonaangifte? Door gebruik te maken van profielen en contexten bepaalt u welke instantiegegevens een medewerker in InSite kan wijzigen. Voor ESS wordt standaard de context ‘Belastingdienst – alleen loonheffingskorting zichtbaar’ uitgeleverd. Wanneer u deze context koppelt aan een profiel kan een medewerker in InSite alléén de loonheffingskorting wijzigen.

Voor de verdere inrichting voor het toevoegen van pagina’s en/of het aanpassen van profielen kan AAG ondersteuning bieden.

Wij adviseren u om ook regelmatig de release notes te raadplegen op https://klant.afas.nl/releasenotes-cao. Ook is het mogelijk om in Outlook zogenaamde RSS-feeds aan te maken. U krijgt dan een melding wanneer er een nieuwe release note is geplaatst door AFAS. AAG kan u helpen deze RSS feeds toe te voegen in Outlook. 

Deel dit artikel

Meer weten over Profit 5? Neem contact met mij op!

Erik Baars
Erik Baars senior payroll consultant
06 51649620
e.baars@aag.nl