Specificaties

 • Inzicht en informatie
 • Scenario-analyses
 • BI-tool
Offerte aanvragen

Informatie en inzicht in hoe de lokale zorgvraag zich gaat ontwikkelen is voor zorgorganisaties belangrijker dan ooit. Belangrijker, maar ook complexer. Dit komt door veranderingen in wet- en regelgeving en de overheid die de zorg steeds meer aan de markt overlaat. Zorgorganisaties moeten zelf de strategie bepalen en dragen zelf de consequenties als het aanbod onvoldoende aansluit op de vraag in de markt.

De Zorgvraagscan van AAG helpt hierbij. Een tool met actuele en betrouwbare data over zowel Wlz, ZvW, GRZ als ELV, gecombineerd met data over de bevolking en de woningmarkt en de kennis van AAG. Hiermee maken wij inzichtelijk hoe de lokale zorgvraag zich gaat ontwikkelen. Daarnaast is de toekomst op onderdelen nog onzeker, zoals in welke mate de extramuralisering van de Wlz-zorg zal doorzetten. Daarom bevat de tool ook de mogelijkheid om scenario-analyses uit te voeren.

Continue doorontwikkeling

Onlangs is de Zorgvraagscan vernieuwd en verbeterd. Hieronder een overzicht met alle wijzigingen.

 • Actualisering van alle databestanden.
 • Actualisering van afbouwscenario’s vanaf basisjaar 2019: 2 scenario’s neutrale + sterke (tot 0) afbouw van ZZP 4, 6 en 8.
 • Werkelijke gemiddelde looptijden van indicaties op ZZP-niveau zijn 1-op-1 overgenomen. Deze variëren voor ZZP 4-8 tussen 8,0 maanden en 8,7 maanden. Voor ZZP 9b (revalidatie) is dit 2,9 maanden. Hierbij is geen correctiefactor toegepast. Mede afhankelijk van de signalen uit de markt kunnen we alsnog scenario’s toevoegen die een verdere verkorting van de gemiddelde looptijd laten zien.
 • Zorgaanbod wordt geïmporteerd in de tool, waardoor confrontaties met vraag en doorsnedes per zorgtype of deelmarkt niet meer handmatig hoeven te worden gedaan.
 • Nieuwe visualisaties van aanbod en tekorten/ overschotten op geografische kaarten.
 • Extramuralisering van ZZP 1, 2 en 3 is overgeheveld naar Wijkverpleging.

Snel inzicht in hoe de lokale zorgmarkt zich gaat ontwikkelen.

Laura Vierveijzer adviseur

Kenmerken

De AAG Zorgvraagscan is ontwikkeld in een BI-tool, waarin actuele data uit marktonderzoek en meerdere betrouwbare bronnen en kennis van AAG zijn gecombineerd, zoals demografie, bevolkings- en woningmarktkenmerken, prevalentie Wlz intramuraal, extramuraal, niet-verzilverd op PG/somatiek en ZvW (wijkverpleging).

De Zorgvraagscan levert inzicht in:

 • Demografische ontwikkeling tot 2050.
 • De te verwachten zorgvraagontwikkeling tot 2050 van Wlz intramuraal, Wlz extramuraal en Zvw. Met een detaillering van de Wlz op somatiek en pg, niet-verzilverde Wlz-indicaties en het aandeel VPT’s.
 • Confrontatie van de zorgvraag en -aanbod met tekort/ overschot per zorgtype pg/somatiek, intramuraal/extramuraal met 24-uurs zorg.
 • Profiel lokale markt met kenmerken bevolkingssamenstelling (o.a. dekking 65+, 75+, 85+, inkomensniveau) en woningmarkt (gemiddelde WOZ-waarde, verdeling huur/koop) op postcodeniveau.

Voordelen

 • Inzichten op basis van de meest actuele data van betrouwbare bronnen zoals NZa, CIZ, Ministerie van VWS en CBS.
 • Biedt ondersteuning bij het maken van strategische keuzes.
 • Zelf het werkgebied/ regio’s te bepalen op basis van een of meerdere postcodes, plaatsen of gemeenten.
 • Mogelijkheid om meerdere scenario’s in beeld te brengen (zoals extramuralisering en gemiddelde verblijfsduur).
 • Maakt regionale verschillen inzichtelijk.
 • De uitkomsten in een overzichtelijke, visuele rapportage.

Kosten

Iedere zorgorganisatie is anders. Daarom is de Zorgvraagscan altijd maatwerk. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de knop rechtsboven op de pagina, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer weten over de Zorgvraagscan? Neem contact met mij op!

Evi van de Vondervoort