Specificaties

  • Gemaakt in samenwerking met Actiz
  • € 0

Model voor verantwoording meerkosten, inclusief ex post afrekening Covid units, update jaar 2021

In overleg met Actiz heeft AAG het COVID-19 verantwoordingsmodel voor de meerkosten en Covid units over de domeinen heen geactualiseerd voor 2021. De opzet en werking van de modellen zijn grotendeels gelijk gebleven en aangepast aan de inzichten die zijn ontstaan in het afgelopen jaar.

Er is een model voor zorgorganisaties met meer dan € 10 miljoen Zvw omzet in de wijkverpleging, de Elv en de Grz en een model voor zorgorganisaties met minder dan €10 mln Zvw omzet. Afhankelijk van uw eigen situatie dient u het juiste model te selecteren.

ZN zal in de regeling voor de ex post afrekening verwijzen naar dit model.

Beide versies van de modellen zijn kosteloos te bestellen via onderstaande buttons. Let op dat u het voor uw organisatie geschikte model bestelt! Nadat u de bestelling heeft afgerond, ontvangt u per e-mail een link waarmee u het model direct kunt downloaden. Bij eventuele wijzigingen en updates van het model ontvangt u hierover automatisch bericht.

Direct aanvragen

Verantwoordingsmodel voor organisaties met MEER dan
€10 miljoen Zvw-omzet

Verantwoordingsmodel voor organisaties met MINDER dan €10 miljoen Zvw-omzet

Meer informatie over de afrekenmodellen?

Folkert-Jan Slagter