Verschillende thema’s blijken uitdagingen

Thema’s als het veranderende zorglandschap, onzekerheid rondom financiering, kostenstijgingen en duurzaamheidseisen zorgen bij veel zorgorganisaties voor uitdagingen. Door toenemende risico’s op vastgoed, neemt ook het belang van de financiële prestaties van de vastgoedportefeuille toe.

Specificaties

 • Gebruiksvriendelijk
 • Zelf aan te passen
 • Driejarig abonnement met korting
Naar de mogelijkheden

Hoe beter het vastgoed presteert, hoe meer geld er overblijft om goede zorg te leveren. En levert het vastgoed te weinig op? Dan kan de kwaliteit van zorg in het geding komen. Daarom is vastgoedsturing, het sturen van de activiteiten die direct van invloed zijn op vastgoed, steeds belangrijker. Om goed te kunnen sturen op vastgoed hebben zorgorganisaties steeds meer behoefte aan inzicht.

Om inzicht te krijgen in en grip op de financiële prestaties van het zorgvastgoed heeft AAG samen met enkele opdrachtgevers een succesvol en effectief rekenmodel ontwikkeld. Voornamelijk omdat wij van mening zijn dat iedere zorgorganisatie zelf moet beschikken over een rekenmodel om te rekenen aan het vastgoed. Een model dat sinds 2009 volop is doorontwikkeld en jaarlijks in samenwerking met onze abonnees wordt geüpdatet.

Inmiddels werken meer dan 100 zorgorganisaties met en aan het Vastgoedrekenmodel. Ons rekenmodel geeft u een overzichtelijke prognose van de opbrengsten, kosten en kasstromen op vastgoed en biedt de mogelijkheid tot het doorrekenen van scenario’s op de gehele vastgoedportefeuille, verschillende clusterniveaus of gebouwniveau. Met ons rekenmodel draait u zelf aan de knoppen, krijgt u inzicht in uw totale vastgoedportefeuille, stelt u impairmentberekeningen en meerjarenramingen op, rekent u zelf aan haalbaarheid van nieuwe initiatieven en beschikt u over handige managementinformatie op vastgoedgebied.

“Met het vastgoedrekenmodel rekent u zelf aan uw vastgoed en krijgt u een scherp beeld van uw huidige vastgoedportefeuille én toekomstige initiatieven.”

Joppe van Zutphen adviseur

Vrijblijvende demo?

Meld u via onderstaand formulier aan voor de online demo financiële rekenmodellen op 25 april 2023, van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Met hetzelfde bronbestand ook inzicht in de financiële resultaten?

Dat kan met het Meerjaren- exploitatiemodel!

Het Vastgoedrekenmodel is ontwikkeld in Excel en geeft u antwoord op uw financiële vastgoedvraagstukken. Het is betrouwbaar, transparant, gebruiksvriendelijk, snel in gebruik en zelf aan te passen. Het model geeft op gebouw-, cluster- en stichtingsniveau inzicht in:

 • opbrengsten
 • kosten
 • resultaat
 • kasstromen
 • bedrijfswaarde
 • impairment
 • waarderingsmethodieken.

Met dit beproefde en beslissingsondersteunende instrument kunt u de juiste analyses opstellen.

 • Zelf aan uw zorgvastgoed rekenen;
 • Een scherp beeld van uw totale vastgoedportefeuille én per vastgoedobject;
 • Snel verschillende scenario’s uitrekenen;
 • Financiële toetsing op uw strategisch vastgoedplan;
 • Zelf inzicht in de financiële prestaties van uw vastgoed, op stichtings-, gebouw- en clusterniveau;
 • Impairment-berekeningen opstellen;
 • Zelf investeringsbeslissingen onderbouwen en stakeholders overtuigen;
 • Complementair met het Meerjarenexploitatiemodel.

Doordat het model transparant is ontworpen kunt u alle berekeningen inzien en indien gewenst controleren.

Het Vastgoedrekenmodel is complementair met het Meerjarenexploitatiemodel, u beheert één bestand. Bestelt u beide modellen? Dan krijgt u korting. Kijk op het tabje ‘Kosten’ voor de prijzen en de korting.

Het Vastgoedrekenmodel kost € 5.500, met abonnementskosten van € 1.350 per jaar. Dit is inclusief 8 uur consultancy om u op weg te helpen. Bovendien krijgt u het model volledig in eigendom.

Het abonnement zorgt ervoor dat u de beschikking heeft over:

 • De jaarlijkse update van het AAG-vastgoedrekenmodel, met daarin:
  • Technische verbeteringen;
  • Verbeterde rapportage- en analysemogelijkheden;
  • Actuele toepassing van de huidige wet- en regelgeving;
  • De maximum tarieven van de NZa;
 • Deelname aan (digitale) bijeenkomsten over het rekenmodel en andere thema’s met gelijkgestemden;
 • Toegang tot de helpdesk voor vragen en/of opmerkingen.

Vastgoedrekenmodel én meerjarenexploitatiemodel

Bestelt u beide financiële modellen? Dan krijgt u korting. De kosten voor het vastgoedrekenmodel én het meerjarenexploitatiemodel zijn € 8.250 met een driejarig abonnement voor € 2.100 per jaar.

Download de brochure (PDF, 848.39 Kb)

Meer weten over het Vastgoedrekenmodel? Neem contact met mij op!