Specificaties

 • Gebruiksvriendelijk
 • Zelf aan te passen
 • Driejarig abonnement met korting
Bestellen

Door veranderingen in wet- en regelgeving bevinden veel zorgorganisaties in Nederland zich in een transitie- en heroriëntatiefase. Als gevolg van deze schuivende panelen wilt u inzicht hebben in de financiële prestaties van uw vastgoedportefeuille. Daarnaast wordt u geconfronteerd met een terugtrekkende overheid en veelal krimp. Besparen op uw vastgoed is een aangename verlichting binnen uw begroting.

Zorgproductie en vastgoedwaarde

Zorgvastgoed is een relatief nieuwe loot aan de vastgoedboom. Het veranderende regime met bekostiging vanuit de zorgproductie krijgt steeds meer vorm. Vanaf 2018 is de vergoeding gelijk aan het aantal verkochte zorgproducten. Hiermee is een link tot stand gebracht tussen de productie van zorg en de waarde van het zorgvastgoed. Leegstand betekent dan – in tegenstelling tot voorheen – een financieel risico.

Het marktperspectief

Voor zorgorganisaties betekent dit meer vastgoedrisico’s. Daarnaast geldt voor de meeste zorgorganisaties dat het vastgoed op de balans tegen kostprijs gewaardeerd is. Nu de gegarandeerde vergoeding van zorgvastgoed komt te vervallen verlangen banken vaker financieel inzicht van de door hen gefinancierde objecten. Ten laatste, maar daarom niet minder belangrijk, is de eis van De Nederlandsche Bank (DNB) om te komen tot betere waarderingen van door banken gefinancierd vastgoed. Dit geldt ook voor zorgvastgoed.

Om een robuuste waardering te maken van het zorgvastgoed heeft AAG samen met enkele opdrachtgevers een succesvol en effectief rekenmodel ontwikkeld. Een model dat sinds 2009 volop is doorontwikkeld en diverse updates heeft gehad. Voornamelijk omdat wij van mening zijn dat elke zorgorganisatie zelf moet beschikken over een rekenmodel om te rekenen aan het vastgoed. Inmiddels werken ruim 120 zorgorganisaties met en aan het Vastgoedrekenmodel.

Zelf rekenen en besparen op uw vastgoed.

Bram Baselmans Bram Baselmans manager

Demo

Onze experts laten u graag meer van het model zien tijdens de demo op dinsdag 25 januari van 15.00 tot 16.30 uur. Wilt u deelnemen? Schrijf u hieronder vrijblijvend in!

Kenmerken

Het Vastgoedrekenmodel is ontwikkeld in Excel en geeft u antwoord op uw financiële vastgoedvraagstukken. Het is betrouwbaar, transparant, gebruiksvriendelijk, snel in gebruik en zelf aan te passen. Het model geeft op gebouw- en stichtingsniveau inzicht in:

 • opbrengsten
 • kosten
 • resultaat
 • kasstromen
 • bedrijfswaarde
 • impairment
 • waarderingsmethodieken.

Met dit beproefde en beslissingsondersteunende instrument kunt u de juiste analyses opstellen.

Voordelen

 • Zelf aan uw zorgvastgoed rekenen;
 • Een scherp beeld van uw totale vastgoedportefeuille én per vastgoedobject;
 • Snel verschillende scenario’s uitrekenen;
 • Financiële toetsing op uw strategisch vastgoedplan;
 • Snel reële besparingsplannen op uw vastgoed bepalen;
 • Impairment-berekeningen opstellen;
 • Zelf investeringsbeslissingen onderbouwen en stakeholders overtuigen;
 • Complementair met het Meerjarenexploitatiemodel.

Doordat het model transparant is ontworpen kunt u alle berekeningen inzien en indien gewenst controleren.

Kosten

Het Vastgoedrekenmodel kost € 5.000. Dit is inclusief 8 uur consultancy. U krijgt het model volledig in eigendom. Daarnaast kunt u een driejarig abonnement afsluiten voor € 1.250 per jaar. Hiermee bent u altijd verzekerd van de nieuwste versie van het model.

Brochure downloaden

Meer weten over het Vastgoedrekenmodel? Download de brochure!

 

 

 

Download de brochure (PDF, 1.30 Mb)

Meer weten over het Vastgoedrekenmodel? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans