Details

 • Speciaal voor niet-vastgoedmanagers in de zorg
 • Kennis en expertise delen met elkaar en met AAG
Aanmelden

“Ons gebouw past niet meer bij de behoeften van onze cliënten; wat nu?” “We moeten het onderhoudswerk opnieuw aanbesteden. Welke garanties hebben we als het gaat om kwaliteit en continuïteit?” “Ik moet gaan onderhandelen over het nieuwe huurcontract, waar moet ik rekening mee houden?” Met dit type vragen worden managers en bestuurders van zorgorganisaties geconfronteerd. Voor vastgoedmanagers vaak geen probleem, maar wat doet een kleinere organisatie zonder zo’n functionaris?

Met ons nieuwe programma Vastgoedmanagement voor niet-vastgoedmanagers helpen wij juist deze organisaties graag op weg. In deze community wisselen we kennis en ervaringen uit om samen belangrijke vastgoedvraagstukken binnen zorgorganisaties te belichten. Denk bijvoorbeeld aan de rol van vastgoed binnen de bedrijfsvoering, lange termijnsturing op vastgoed, grote investeringsbeslissingen en langdurige huurverplichtingen. Deze kennis kan in de praktijk toegepast worden bij bijvoorbeeld onderhandelingen met corporaties of marktpartijen of bij het schrijven van een business case.

Ook na afloop van het programma blijft iedereen met elkaar in verbinding. Zo kan een netwerk worden opgebouwd waarin nog meer kennis en inspiratie kan worden gedeeld. Dit programma is daarmee echt bedoeld om een strategische en langdurige relatie met elkaar aan te gaan. Flexibel ingericht op basis van behoeften en gericht op het versterken van kennis.

Een inspirerend programma voor niet-vastgoedmanagers in de zorg, die wel verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen rondom vastgoed.

Esther Adriaansen adviseur
 • U maakt onderdeel uit van een community van professionals met vergelijkbare vraagstukken.
 • We starten met een inspirerende aftrap en kennismaking met het ‘team’.
 • U krijgt maandelijks 4 uur ondersteuning van uw Persoonlijke Vastgoed Adviseur.
 • U kunt kennis en inspiratie opdoen binnen de community (appgroep) of via ondersteuning van AAG.
 • We organiseren een jaarlijkse vakdag waarin u elkaar ontmoet en een praktijkbezoek doet.
 • U kunt gratis deelnemen aan 2 webinars, kennissessies, workshops of seminars van AAG naar keuze.
 • U krijgt toegang tot kennisbank van AAG en elkaar.
 • U kunt zelf invloed uitoefenen op het programma door de inbreng van een casus, of sturing op inhoudelijke verdieping.

Dit programma is geschikt voor managers en bestuurders in de zorg die verantwoordelijkheid dragen over vastgoedvraagstukken en zelf niet als zodanig geschoold zijn, en geen interne vastgoed functionaris hebben om op terug te vallen. Denk aan facilitair managers, regio- of locatiemanagers, bestuurders van kleinschalige zorgorganisaties etc.

 • Kosten € 750,- per maand
 • Minimale deelname 6 maanden, daarna maandelijks opzegbaar
 • Totaal minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers

Wilt u deelnemen aan dit programma? U bent van harte welkom! Klik op onderstaande button om u aan te melden.

Aanmelden

Meer weten over dit programma? Neem contact met mij op!