Specificaties

  • Actueel document
  • Gratis te downloaden

Het treasurystatuut is een document waarin de beleidsmatige uitgangspunten en beheersmatige afspraken worden vastgelegd om de treasuryfunctie handen en voeten te geven. Treasury heeft bij zorgorganisaties de afgelopen jaren aan betekenis gewonnen.

Dat heeft onder andere te maken met de overgang naar prestatiebekostiging. Dit heeft namelijk weer gevolgen heeft voor de liquiditeitspositie van zorgorganisaties. Ook de bezuinigingen uit de zorgakkoorden van de laatste jaren en de verscherpte regelgeving bij banken, waardoor rente- en fiatcompensabele stelsels worden afgebouwd, vragen om een verscherpt liquiditeitenbeheer.

Daarnaast moeten zorgorganisaties tegenwoordig alles uit de kast halen om voor financiering van banken te zorgen en komt ook de nieuwe debt service coverage ratio (DSCR) voorbij. De ontwikkeling van rente speelt ook mee. Het stallen van liquiditeiten kan nu ineens geld en dus liquiditeit kosten.

Tot slot is de hele marktsituatie met betrekking tot derivaten ook van invloed op het toenemende belang van treasury. Naar verwachting is verzekeren tegen renterisico’s met enige beperkingen in de toekomst nog steeds mogelijk. Wel is het de vraag of hier een derivaat voor nodig is of dat dit misschien op een andere manier kan.

Gezien deze ontwikkelingen is het wenselijk uw treasurystatuut te actualiseren naar de nieuwe ontwikkelingen.

Download het treasurystatuut (DOCX, 232.64 Kb)

Meer weten over treasury? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen