Een Strategisch facilitair plan is een instrument om de facilitaire dienstverlening optimaal af te stemmen op de toekomstvisie en strategie van uw zorgorganisatie.

Specificaties

  • Echt cliëntgericht de facilitaire dienstverlening inrichten
  • Flexibele aanpak en maatwerk
Offerte aanvragen

Stappen voorwaarts

Wij vinden het belangrijk dat uw organisatie een strategisch facilitair plan heeft, waar u zelf de komende jaren stappen voorwaarts mee maakt. AAG heeft daarom een eigen aanpak om te komen tot een goed strategisch facilitair plan dat bij uw organisatie past. Dit zijn de stappen:

Vanuit de te verwachten ontwikkelingen in de omgeving (1) van uw organisatie, de organisatievisie (2) en de analyse van de huidige dienstverlening (3) maken we de huidige situatie, kaders en kansen inzichtelijk. Vanuit de behoeftes van de huidige en toekomstige doelgroep ontstaat de facilitaire visie (4). Dit wordt vervolgens vertaald naar passende facilitaire dienstverlening per doelgroep (5) en tot slot wordt inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen nodig zijn om van de bestaande naar de gewenste situatie te komen (6).

Onze adviseurs kunnen u helpen dit proces geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen.

Wij vinden het belangrijk dat u een strategisch facilitair plan hebt, waarmee u zelf de komende jaren stappen voorwaarts zet.

Jelle Tigelaar manager
  • Uw facilitaire visie en strategie is volledig gebaseerd op de behoefte van uw cliënten en medewerkers.
  • U heeft de kansen en kaders vanuit de omgeving en organisatie benut en geborgd in uw facilitaire strategie.
  • U heeft een duidelijke uitwerking van de toekomstige facilitaire dienstverlening op dienstenniveau (aanbod, proces, verantwoordelijkheden, formatie, kosten en structuur).
  • U heeft een document dat komende jaren als kapstok dient om al uw beslissingen op te baseren en aan te toetsen.
  • U heeft een planning waarop uitgewerkt staat welke projecten in welke volgorde in komende jaren uitgevoerd moeten worden.
  • U kunt écht cliëntgericht de facilitaire dienstverlening inrichten.
  • U kunt de zorg écht ondersteunen en bijdragen aan aantrekkelijk werkgeverschap voor het primaire proces.
  • U heeft een goed onderbouwd document waarmee u uw begroting en de toegevoegde waarde van uw dienstverlening kunt onderbouwen en de strategische bijdrage aan uw organisatie kunt uitleggen.

Door onze flexibele aanpak kunnen we altijd maatwerk leveren. Of u nu het gehele traject wilt uitbesteden aan AAG, of delen daarvan. Als projectleider, adviseur, kwartiermaker: we zoeken graag samen met u naar de best passende invulling.

 

De kosten van (de ondersteuning bij) het creëren van een Strategisch facilitair plan zijn afhankelijk van uw wensen en eisen. Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor u op.

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten? Download de brochure.

Download de brochure

Heeft u een vraag over het Strategisch facilitair plan? Neem contact met mij op!