Specificaties

 • Het model voor € 1.245
 • Een driejarig abonnement met € 200 korting op de nieuwprijs
 • Het model met € 50 korting voor een terugkerende klant
Bestellen

Betrouwbaar begroten in een handomdraai

Elk jaar opnieuw probeert u in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor het komende jaar. Dit is een tijdrovende klus waar u met steeds meer factoren rekening dient te houden. De afgelopen jaren zijn er veel bepalingen binnen de cao en de wet- en regelgeving gewijzigd, waardoor het opstellen van een solide salarisbegroting steeds ingewikkelder is geworden.

Hier komt het AAG Salarisbegrotingsmodel in beeld. Het Salarisbegrotingsmodel wordt door AAG onderhouden, waardoor u altijd op de hoogte bent van de meest recente cao bepalingen en wet- en regelgeving. U leest eenvoudig de gegevens vanuit uw salarispakket in, waarna u in één oogopslag alle relevante begrotingsgegevens voorhanden heeft. Aansluitend kunt u de begroting eenvoudig klaarzetten voor verdere verwerking of aan uw collega’s presenteren met de overzichtelijke standaard outputbladen.

Gebouwd op ervaring

U kunt rekenen op een optimaal gebruiksgemak en beproefde betrouwbaarheid. Het model is gebaseerd op jaren van doorontwikkeling en aan de hand van gebruikerservaringen verder geperfectioneerd. Aan de hand van een stapsgewijze handleiding loopt u het proces van A tot Z door. En komt u er zelf niet helemaal uit? Dan kunt u gebruik maken van onze helpdesk.

Meer functionaliteit, meer gebruiksvriendelijkheid

Wensen van gebruikers staan nooit stil en dit geldt ook voor het Salarisbegrotingsmodel. De afgelopen jaren zijn er vanuit gebruikers verzoeken binnengekomen, waar wij uiteraard graag gehoor aan geven. Dit heeft er in de afgelopen jaren, onder andere, toe geleid dat er een seizoenspatroon is ingebouwd en dat de controle- en correctiemechanismes zijn uitgebreid. Ook voor het komende jaar zijn er diverse updates doorgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de structurele verbeteringen, zoals het updaten van de achterliggende techniek en formules, maar ook extra functionaliteiten.

Onderstaand enkele voorbeelden van de nieuwe functionaliteiten:

 • Een gestandaardiseerde analyse voor het ophalen van salarisgegevens vanuit AFAS HRM
  Het Salarisbegrotingsmodel is vormgegeven in Excel met als doel maximale gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Hierdoor is het model met ieder salarispakket te gebruiken, als er een exportfunctie naar Excel aanwezig is. Voor Beaufort wordt er reeds meerdere jaren een gestandaardiseerd rapport meegeleverd, waarmee gebruikers de benodigde gegevens vanuit Beaufort op kunnen halen. Aangezien meerdere gebruikers de wens hebben geuit dit rapport ook voor AFAS HRM te ontvangen, wordt deze per versie 2022 (jaargang 2021) standaard meegeleverd. U kunt uw salarisgegevens hierdoor eenvoudig met enkele stappen ophalen uit AFAS, waardoor er vrijwel geen handmatige werkzaamheden nodig zijn.
 • Mogelijkheid tot het afzetten tegen de benodigde formatie vanuit de productiebegroting
  Aan het Salarisbegrotingsmodel is een functionaliteit toegevoegd waarmee u de begrote formatie, vanuit de uitgangssituatie, af kunt zetten tegen de benodigde formatie voortkomend uit de productiebegroting. Met deze analysemogelijkheid heeft u direct inzichtelijk hoe uw huidige formatie zich verhoudt tot de gewenste formatie.

Salaris- en personeelskostenbegroting op maat.

Menno Rotteveel financial consultant

Het AAG Salarisbegrotingsmodel is gericht op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Het bestand is vormgegeven in Excel en bestaat uit verschillende werkbladen, waar u aan de hand van een overzichtelijk stappenplan doorheen wordt geleid. Aangezien het model werkt in Excel, is er geen installatie benodigd. Desondanks zijn er uiteraard enkele factoren van belang voor het juist functioneren van het model. Zo dient uw systeem voorzien te zijn van Excel (versie 2010 of recenter) en dient het gebruik van macro’s toegestaan te zijn.

Het model werkt samen met alle salarispakketten die de mogelijkheid hebben gegevens af te splitsen naar Excel. U ontvangt van ons namelijk de recordindeling van de af te splitsen gegevens, zodat u deze eenvoudig aan de voor het model vereiste opmaak aan kunt passen. Maakt u gebruik van Impromptu of Report Builder van Beaufort (online) of AFAS HRM? Dan leveren wij u een bestand aan waarmee u direct de gegevens uit het salarispakket in de juiste codering kunt exporteren.

Standaard wordt het model voor de sectoren VVT, Ziekenhuizen en AMS, Gehandicaptenzorg, GGZ en AMS, Jeugdzorg, Welzijn en Kindercentra ontwikkeld. Mocht u een andere cao hebben, dan passen we het model daar in overleg graag op aan. Zo flexibel is het model!

 • Uw begroting is altijd voorzien van de meest recente gegevens op het gebied van cao ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
 • U bent zelf in control. De door ons vooraf ingevulde parameters kunnen altijd naar wens worden overschreven. Hierbij kunt u denken aan inschattingen voor de sociale lasten, PFZW en eventuele toekomstige salarismutaties.
 • Mutaties in de formatie kunnen eenvoudig worden verwerkt.
 • Salariskosten vanuit meerdere cao’s kunnen in één model worden samengevoegd.
 • Het is mogelijk te rekenen met negatieve formatieregels.
 • De begroting kan eenvoudig worden klaargezet voor het inlezen in uw financiële pakket.
 • U kunt uw begroting opstellen met een seizoenspatroon.
 • U heeft de mogelijkheid handzame overzichten van de salarisbegroting per budgethouder te laten genereren, waarbij u zelf kunt aangeven welke budgethouder er verantwoordelijk is voor welke kostenplaats. Het model schrijft de bestanden per budgethouder weg op een door u aangegeven directory.

Het Salarisbegrotingsmodel 2022 kost € 1.245. Kiest u voor een driejarig abonnement op het model, dan krijgt u een korting van € 200 op de jaarlijkse nieuwprijs.

Meer weten over het Salarisbegrotingsmodel? Download de brochure!

Download de brochure (PDF, 457.34 Kb)

Meer weten over het Salarisbegrotingsmodel? Neem contact met mij op!