Specificaties

  • CO2 reductie vastgoed
  • Meerjaren Vastgoed VerduurzamingsPlan (MVVP)
  • Strategische besluitvorming
Offerte aanvragen

Voldoet uw vastgoed al aan de Green Deal doelstellingen? Is uw onderhoudsbegroting al duurzaam? En hoe presteert uw vastgoed ten opzichte van de benchmark? In een routekaart duurzaam zorgvastgoed bepalen we hoe uw vastgoed energetisch presteert en wat nodig is om te voldoen aan uw duurzaamheidsambities.

Heeft u de routekaart al ingeleverd?

Voor 1 juni 2022 dienen alle zorgorganisatie een routekaart duurzaam zorgvastgoed in te leveren. Heeft u dit al gedaan? En sluit de routekaart aan bij uw strategisch huisvestingsplan en meerjaren onderhoudsbegroting? Of u nu wel of niet de Green Deal voor de zorg heeft ondertekend, wilt u toch graag weten of uw zorgvastgoed toekomstbestendig is. Wij ondersteunen hier graag bij.

Welke maatregelen zijn nodig?

Dit doen we volgens een efficiënt Plan van Aanpak, met stappen zoals te zien is in onderstaande afbeelding. In de analyse vergelijken we uw vastgoed allereerst met de benchmark, presteert u beter of slechter dan uw collega zorgaanbieders? Bij het opstellen houden we rekening met de verwachte levensduur vanuit het strategisch huisvestingsplan en de natuurlijke vervangmomenten vanuit het onderhoudsplan. Welke maatregelen zijn nodig om te voldoen aan wetgeving en welke extra verduurzamingsmogelijkheden zijn er? Vervolgens begeleiden we u in een stuk besluitvorming: welke gebouwen gaan we verduurzamen en welke investeringen zijn hiervoor benodigd? Wordt hiermee de duurzaamheidsambitie behaald? En blijven de gebouwen wel gezond en comfortabel?

Ook bij nieuwbouw

Ook nieuwbouwontwikkelingen dragen bij aan de duurzaamheidsambities en berekenen we mee in de routekaart. Hoe duurzaam gaat u nieuwbouwen? En is nieuwbouw duurzamer dan renoveren? Hierin kunnen we u adviseren met behulp van een duurzame en circulaire business case. In combinatie met de routekaart duurzaamheid neemt u dan de juiste maatregelen op het juiste moment!

Wat is nodig om aan uw duurzaamheidambities te voldoen?

Ivo de Visser adviseur
  • Een routekaart duurzaam zorgvastgoed die voldoet aan de Milieuthermometer Zorg en Green Deal voor zorg
  • Een duurzame verbindign tussen Strategisch Vastgoedplan en Meerjaren Onderhoudsplan
  • Een totaaloverzicht van duurzaamheidsmogelijkheden met investeringen, terugverdientijden en CO2-reductie op gebouw- en portefeuilleniveau
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Voldoen aan Green Deal en Milieuthermometer Zorg
  • Inzicht in verduurzamingsmogelijkheden
  • Inspelen op toekomstige wetgeving

De kosten zijn afhankelijk van het aantal locaties en de grootte hiervan. Bovendien wordt een routekaart vaak opgesteld in combinatie met een Strategisch Vastgoedplan of Meerjaren Onderhoudsbegroting, dat de kosten uiteraard drukt. Neem contact met ons op, zodat we een offerte op maat kunnen maken.

Meer weten over het duurzaamheid in de zorg? Neem contact met mij op!