Specificaties

  • € 2.475
  • Extra ontzorgd met het self of full service abonnement
Bestellen

Sturen is vooruitkijken. Maar vooruitkijken is niet eenvoudig. Waar koerst uw zorgorganisatie financieel op af? Wat is de impact op opbrengsten bij veranderingen in de zorgproductie? Wat gebeurt er met de kosten bij een nieuw zorgconcept of andere ontwikkelingen in uw organisatie? En wat is de impact van incidenten?

Voor antwoord op deze en andere vragen is er het Rolling forecast model. Met dit krachtige model krijgt u in een handomdraai een financiële vooruitblik voor uw zorgorganisatie. Zo kunt u vanuit de meest recente data en actuele ontwikkelingen de vooruitblik doorrekenen en uw sturing bijstellen om een financieel voorspelbare, gezonde koers te varen.

Financiële prognoses in een handomdraai

Het begrip “rolling forecast” betekent voortschrijdende prognose. Dit wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u frequent een prognose opstelt. De praktijk leert dat dit vaak gekoppeld is aan de frequentie van managementinformatie, dus meestal één keer per maand of bij kleinere organisaties één keer per kwartaal. De prognose heeft daarbij een horizon van 4 tot 8 kwartalen. Daarmee kijkt u bij iedere rapportage dus niet alleen terug, maar ook een relevante periode vooruit.

Het Rolling forecast model van AAG stelt u in staat op basis van historische financiële gegevens een forecast (prognose) te maken voor de komende periode. Het kijkt niet naar het einde van het lopende boekjaar, maar verder dan dat. Zo versterkt het de kwaliteit van de financiële functie in uw organisatie. Want vooruitkijken is daarin van wezenlijk belang!

In tegenstelling tot de jaarlijkse begroting, kan het model met regelmaat eenvoudig worden bijgewerkt. Bij iedere forecast wordt de historische data geactualiseerd en worden de belangrijkste parameters en aannames geëvalueerd. U krijgt hierin zelf de volledige regie over de invoer van data, normalisaties, aanvullingen en parameters die voor uw organisatie van toepassing zijn. Het model ondersteunt u bij het instellen van de parameters met inzichten vanuit historische (trend)analyses. Hiermee kunt u een goed onderbouwde forecast doorrekenen.

Scenario’s doorrekenen

Maar het model biedt meer. De forecast kent een horizon tot 24 maanden vooruit en het is mogelijk om verschillende scenario’s door te rekenen. Dit is behulpzaam bij het bepalen van de koers met en zonder maatregelen. De vooruitzichten worden overzichtelijk gepresenteerd in een doorkijk voor de komende 12 tot 24 maanden. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om de forecast als eindejaarsverwachting te tonen. De tool is volledig in Excel is opgebouwd. Hierdoor is het gebruik laagdrempelig en voor iedere zorgorganisatie toepasbaar. Het model kan de forecast ook exporteren voor verdere analyses, of om te uploaden naar uw BI-omgeving. Tot slot ontvangt u jaarlijks updates van het model en kunt u vragen stellen aan een van onze experts.

Wilt u meer weten over de werking van het model? De verschillende parameters waaruit het is opgebouwd? Of bent u geïnteresseerd in de prijzen? Download dan de brochure of vraag een vrijblijvende demosessie bij u op locatie aan.

Een financiële prognose in een handomdraai!

Stijn Janssen financial consultant

Kenmerken

Met het Rolling forecast model kunt u:

  • eenvoudig een prognose opstellen voor de korte en middellange termijn;
  • scenario’s doorrekenen;
  • een eindejaarsverwachting opstellen;
  • forecasts exporteren voor verdere analyse;
  • forecasts uploaden naar uw BI-omgeving.

Voordelen

Het model is:

  • volledig opgebouwd in Excel;
  • laagdrempelig in gebruik;
  • toepasbaar voor iedere zorgorganisatie.

Kosten

Het Rolling forecast model kost € 2.475. Dit is inclusief 8 uur consultancy. Daarnaast kunt u een self service abonnement afsluiten voor € 750 per jaar, of een full service abonnement voor € 1.275 per kwartaal.

Het self service abonnement voorziet u minimaal een keer per jaar van technische updates. Ook kunt u gebruik maken van onze helpdesk. Met het full service abonnement krijgt u ieder kwartaal een actuele forecast van ons.

Meer weten over het Rolling forecast model? Download de brochure!

Download de brochure (PDF, 505.25 Kb)

Meer weten over het Rolling forecast model? Neem contact met mij op!