Specificaties

  • Conform NEN2767
  • O-prognose
  • Zesjarig abonnement
Offerte aanvragen

Elk gebouw heeft een bepaalde onderhoudsbehoefte. In welke mate er onderhoud nodig is om de onderhoudsstaat oftewel conditie van het gebouw en gebouwgebonden installaties op het gewenste niveau te houden, wordt vastgelegd in een onderhoudsplan.

NEN2767

Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van AAG geeft een duidelijk overzicht van het zorgvastgoed en alle beheersaspecten. Voor het onderhoudsplan inspecteert AAG als onafhankelijk adviseur de huidige conditie van uw vastgoed en stelt samen met u de gewenste conditie vast. De inspectie is conform de ‘NEN 2767 conditiemeting gebouwde omgeving’. Op basis van een inventarisatie en inspectie wordt het plan opgesteld.

Altijd up-to-date informatie

Het MJOP is een dynamisch plan dat elk jaar geactualiseerd moet worden. AAG biedt daarvoor de applicatie O-prognose aan. De conditiemeting conform NEN 2767 wordt volledig in het softwarepakket opgenomen en aangevuld met een prioriteitenmatrix. Door de jaarlijkse update wordt tijdig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals routekaarten, informatieplicht of componenten. De basis hiervoor is tegenwoordig aanwezig in de door AAG opgestelde onderhoudsplannen.

Het ontwerp, gebruik en de ligging hebben invloed op het onderhoud van een gebouw.

Marcel van Wijk senior adviseur

Kenmerken

  • Het Meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten, in de onderhoudskosten met een frequentie groter dan één jaar (groot onderhoud) en in de vervangingsinvesteringen voor de komende jaren.
  • Het Meerjarenonderhoudsplan wordt gebruikt voor het inrichten van de componentenmethode.
  • In het MJOP wordt rekening gehouden met de strategische koers voor uw zorgvastgoed zoals een beperkte instandhouding en verduurzaming van de portefeuille. Zo maken wij een integraal onderhoudsplan en krijgt u grip op uw uitgaven.
  • De applicatie O-prognose is zeer geschikt voor de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheren en onderhouden van het zorgvastgoed en om scenario’s uit te werken waardoor u verantwoorde keuzes voor het beheer van uw vastgoed kunt maken.

Voordelen

Het Meerjarenonderhoudsplan van AAG geeft een duidelijk overzicht uw vastgoed en alle beheersaspecten. Er wordt rekening gehouden met externe invloeden en ontwikkelingen waardoor u inzicht en grip krijgt op uw onderhoudsuitgaven.

Kosten

Het Meerjarenonderhoudsplan en O-prognose voor elke zorgorganisatie op maat gemaakt. Wij doen u graag een voorstel. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. U heeft dan gedurende zes jaar geen omkijken naar het onderhoud van uw vastgoed.

Meer weten over het Meerjarenonderhoudsplan? Neem contact met mij op!