Elk gebouw heeft een bepaalde onderhoudsbehoefte. In welke mate er onderhoud nodig is om de onderhoudsstaat oftewel conditie van het gebouw en gebouwgebonden installaties op het gewenste niveau te houden, wordt vastgelegd in een onderhoudsplan.

Specificaties

  • Conform NEN2767
  • O-prognose
  • Zesjarig abonnement
Offerte aanvragen

NEN2767

Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van AAG geeft een duidelijk overzicht van het zorgvastgoed en alle beheeraspecten. Voor het onderhoudsplan stelt AAG samen met u de gewenste conditie vast, vervolgens inspecteert AAG als onafhankelijk gecertificeerd adviseur de onderhoudsstaat van uw vastgoed. De inspectie is conform de ‘NEN 2767 conditiemeting gebouwde omgeving’. Op basis van een inventarisatie en inspectie, worden de onderhoudsbegroting en het onderhoudsplan opgesteld.

Altijd up-to-date informatie

Het MJOP is een dynamisch plan dat elk jaar geactualiseerd moet worden. AAG biedt daarvoor de applicatie O-prognose aan. De conditiemeting wordt volledig in het softwarepakket opgenomen en aangevuld met een prioriteitenmatrix. Door de jaarlijkse update wordt tijdig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals de routekaart duurzaamheid, informatieplicht of componentenmethode. De basis hiervoor is onderdeel van de onderhoudsplannen van AAG.

Het ontwerp, gebruik en de ligging hebben invloed op het onderhoud van een gebouw.

Erik Vriens adviseur
  • Het Meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten, in de onderhoudskosten met een frequentie groter dan één jaar (groot onderhoud) en in de vervangingsinvesteringen voor de komende jaren.
  • Het Meerjarenonderhoudsplan wordt gebruikt voor het inrichten van de componentenmethode.
  • In het MJOP wordt rekening gehouden met de strategische koers voor uw zorgvastgoed zoals een beperkte instandhouding, functiewijziging en verduurzaming van de portefeuille. Zo maken wij een integraal onderhoudsplan en krijgt u grip op uw uitgaven.
  • De applicatie O-prognose is zeer geschikt voor de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheren en onderhouden van het zorgvastgoed en om scenario’s uit te werken waardoor u verantwoorde keuzes voor het beheer van uw vastgoed kunt maken.

Het Meerjarenonderhoudsplan van AAG geeft een duidelijk overzicht uw vastgoed en alle beheersaspecten. Er wordt rekening gehouden met externe invloeden en ontwikkelingen waardoor u inzicht en grip krijgt op uw onderhoudsuitgaven.

Het Meerjarenonderhoudsplan en O-prognose voor elke zorgorganisatie op maat gemaakt. Wij doen u graag een voorstel. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. U heeft dan gedurende zes jaar geen omkijken naar het onderhoud van uw vastgoed.

Meer weten over het Meerjarenonderhoudsplan? Neem contact met mij op!