Specificaties

 • € 5.000
 • Driejarig abonnement met korting
Bestellen

Voor goede plannen is altijd geld te vinden. Alleen zult u moeten aantonen dat uw plannen daarvoor in aanmerking komen! Met het Meerjarenexploitatiemodel van AAG gaat u dat beslist lukken. Best case, worst case, any case: u rekent de verschillende alternatieven gewoon door met dit model. Niet alleen de meerjarenexploitatie, maar ook de balans, solvabiliteit en andere zaken.

Het model doet wat het zegt en meer dan dat. Het geeft een meerjarenprognose van de exploitatieresultaten. Aan de basis van de berekeningen ligt een aantal veronderstellingen die u zelf ingeeft. Zo geeft u menugestuurd onder andere de zorgproductie, de investeringen en indexen in. Het model rekent daarna de variabelen door. De invoer van gegevens is daarbij zoveel mogelijk geconcentreerd op een paar werkbladen. Dankzij de aansluiting met het Prismant rekeningschema is de herkenbaarheid groot. Het model zet tot slot alle gegevens op de juiste plaats en maakt de informatie goed interpreteerbaar en volgbaar.

Meer dan alleen een prognose van de exploitatieresultaten.

Lenny Lindhout financial consultant

Demo

Onze experts laten u graag meer van het model zien tijdens de demo op dinsdag 25 januari van 15.00 tot 16.30 uur. Wilt u deelnemen? Schrijf u hieronder vrijblijvend in!

Kenmerken

Met het Meerjarenexploitatiemodel kunt u:

 • op een eenvoudige manier risico’s van investeringsvoornemens financieel vertaald zien;
 • verschillende scenario’s kunnen uitwerken en vergelijken;
 • uw leningenportefeuille afstemmen op uw investeringsplanner en deze optimaliseren;
 • inzicht verkrijgen in exploitatieresultaten op locatie én stichtingsniveau;
 • inzicht verkrijgen in de balansontwikkeling en financieringsratio’s;
 • zelf investeringsbeslissingen onderbouwen en stakeholders overtuigen.

Voordelen

Het model is:

 • eenvoudig en snel in te vullen en te gebruiken;
 • eenvoudig te doorgronden en te begrijpen;
 • te gebruiken voor berekeningen op locatie én stichtingsniveau;
 • geen black box, u kunt de berekeningen zien en begrijpen;
 • Wfz-proof;
 • complementair met het Vastgoedrekenmodel, u beheert één bestand;
 • uw eigendom en u gaat er zelf mee aan de slag.

Kosten

Het Meerjarenexploitatiemodel kost € 5.000. Dit is inclusief 8 uur consultancy. U krijgt het model volledig in eigendom. Daarnaast kunt u een driejarig abonnement afsluiten voor € 1.250 per jaar. Hiermee bent u altijd verzekerd van de nieuwste versie van het model.

Meer weten over het Meerjarenexploitatiemodel? Download de brochure!

Download de brochure (PDF, 331.45 Kb)

Meer weten over het Meerjarenexploitatiemodel? Neem contact met mij op!