Specificaties

  • Voor Beaufort en Beaufort Online
  • € 99
Bestellen

In 2016 zijn de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dit betekent in de praktijk dat een werknemer die geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, minder lang een uitkering ontvangt.

Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

Regeling inbouwen in Gemal/Beaufort

Vanaf 1 februari 2019 dient u elke maand de PAWW-bijdrage (voor 2019 is deze vastgesteld op 0,3%) in te houden op het brutoloon van de werknemer en maandelijks af te dragen aan de Stichting PAWW d.m.v. een aangifte.

Om u te ondersteunen hebben we een handig inrichtingsdocument opgesteld, waarin we stapsgewijs beschrijven welke stappen u moet doorlopen voor een juiste inrichting van de PAWW in Gemal/Beaufort. Daarnaast kunt u met behulp van de rapportage (Impromptu/Report Builder) de gegevens weergeven die u nodig heeft voor het indienen van de maandelijkse aangifte via het portaal van de Stichting PAWW.

Een compleet overzicht van de stappen die u moet nemen om de PAWW op te nemen in Gemal/Beaufort/Beaufort Online.

Monique Straver Monique Straver senior payroll consultant

Voordelen

Met de rapportages en het bijbehorende inrichtingsdocument, implementeert u eenvoudig de PAWW in Gemal/Beaufort/Beaufort Online.

Kosten

U kunt het inrichtingsdocument en de rapportages samen bestellen voor € 99.

Meer weten over de rapportage? Neem contact met mij op!

Monique Straver