Specificaties

  • Rapportage werkt met correcte gegevens
  • Eenvoudig controleren
Bestellen

Heeft uw organisatie recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan krijgt u uiterlijk 14 maart 2021 de voorlopige beschikking Wet tegemoetkoming loondomein van het UWV. AAG heeft impromptu rapportages ontwikkeld waarmee u de voorlopige beschikking van de Wtl kunt controleren.

Voor elk onderdeel van de Wtl (LIV, jeugd-LIV en LKV) krijgt u een aparte rapportage. Zo kunt u per onderdeel controleren of uw beschikking klopt. Belangrijk, want u wilt geen geld mislopen!

Indien u bij de controle concludeert dat er fouten in de voorlopige beschikking zitten, dan dient u deze vóór 1 mei 2021 te corrigeren via de loonaangifte. Ontvangt u geen beschikking, maar heeft u wel recht op een tegemoetkoming, neem dan contact op met het UWV.

Kijk hier voor een toelichting op de specificaties van de voorlopige berekening Wtl.

U dient te beschikken over TRES om de rapportages te kunnen gebruiken. De rapportages zijn niet beschikbaar via report builder van Beaufort Online.

Controleer eenvoudig de voorlopige beschikking van de Wtl.

Michelle Strik Michelle Strik senior payroll consultant

Voordelen

Met de Impromptu rapportages controleert u snel en eenvoudig de hoogte van de voorlopige beschikkingen voor de Wtl.

Kosten

U kunt de rapportages samen bestellen voor € 99.

Meer weten over de rapportages? Neem contact met mij op!