Specificaties

  • Rapportage werkt met correcte gegevens
  • Eenvoudig controleren
Bestellen

Heeft uw organisatie recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan krijgt u uiterlijk 14 maart 2019 de voorlopige beschikking Wet tegemoetkoming loondomein van het UWV. AAG heeft impromptu rapportages ontwikkeld waarmee u de voorlopige beschikking van de Wtl kunt controleren.

Voor elk onderdeel van de Wtl (LIV, jeugd-LIV en LKV) krijgt u een aparte rapportage. Zo kunt u per onderdeel controleren of uw beschikking klopt. Belangrijk, want u wilt geen geld mislopen!

Indien u bij de controle concludeert dat er fouten in de voorlopige beschikking zitten, dan dient u deze vóór 1 mei 2019 te corrigeren via de loonaangifte. Ontvangt u geen beschikking, maar heeft u wel recht op een tegemoetkoming, neem dan contact op met het UWV.

Kijk hier voor meer informatie over het traject van vaststelling en uitbetaling van de tegemoetkomingen.

U dient te beschikken over TRES om de rapportage te kunnen gebruiken.

Controleer eenvoudig de voorlopige beschikking van de Wtl.

Michelle Strik Michelle Strik payroll consultant

Voordelen

Met de Impromptu rapportages controleert u snel en eenvoudig de hoogte van de voorlopige beschikkingen voor de Wtl.

Kosten

U kunt de rapportages samen bestellen voor € 99.

Meer weten over de rapportages? Neem contact met mij op!

Rob van Griensven