Specificaties

  • 100 rapportages
  • Eenvoudig controleren
  • Bestellen? Volg de 2 stappen!
Bestellen: stap 1

Het uitvoeren van een correcte salarisadministratie gaat gepaard met het regelmatig verzamelen en controleren van gegevens. Deze werkzaamheden vergen vaak veel tijd. Reden voor AAG om uw werk te vergemakkelijken met een Impromptu rapportage set met 100 rapportages die uw werk eenvoudiger maken.

De complete set bestaat uit drie onderdelen:

1. Controlerapportages 

Hiermee kunt u snel en doeltreffend voorafgaand aan de in te zenden salarisproductie een aantal controles uitvoeren, waardoor mogelijke mutatiefouten tijdig kunnen worden hersteld. Het voordeel hiervan is dat uw medewerker een foutloze strook ontvangt en u geen correctieproductie hoeft te vervaardigen of extra werk heeft bij een correctie in de volgende maand. De rapportages maken ook inzichtelijk of u bijvoorbeeld geen coderingen vergeten bent. Met andere woorden: juistheid en volledigheid wordt hiermee bewaakt.

2. Hulprapportages

Met deze rapportage set kunt u eenvoudig snel een aantal gegevens verzamelen die u nodig heeft voor bijvoorbeeld het berekenen van een transitievergoeding of voor de berekening van ziekengeld of onregelmatigheidstoeslag.

3. Financiële rapportages

Met deze rapportages kunt u eenvoudig aansluitingen maken met een aantal grootboekrekeningen. Denk bijvoorbeeld aan de aflossing fiets.

U dient te beschikken over TRES om de rapportages te kunnen gebruiken.

Download eerst het Bestelformulier Impromptu rapportage set en upload dit ingevulde bestelformulier tijdens het bestelproces.

100 handige rapportages die uw werk vergemakkelijken

Michelle Strik Michelle Strik senior payroll consultant

Voordelen

Met de Impromptu rapportage set:

  • kunt eenvoudig en snel gegevens controleren en verzamelen;
  • verbetert u de kwaliteit;
  • herstelt u tijdig mutatiefouten;
  • bespaart u tijd door minder correctieruns.

Kosten

De kosten voor de rapportage set zijn afhankelijk van uw keuze en als volgt opgebouwd (prijspeil 2021):

  • 1 tot 25 rapportages: € 1.065,-
  • 26 tot 50 rapportages: € 1.850,-
  • alle (circa 100) rapportages, inclusief een halve dag ondersteuning op locatie: € 2.525,-

Wilt u meer dan 50 rapportages bestellen, maar niet álle rapportages? Neem dan contact met ons op, we maken graag een aangepaste offerte voor u.

Meer weten over de Impromptu rapportage set? Neem contact met mij op!