Specificaties

 • Eenvoudig een betrouwbare kostprijsberekening
 • € 1.950
Bestellen

De integrale kostprijs van uw facilitaire diensten is noodzakelijk om strategische keuzes te maken voor uw facilitaire organisatie. Facilitaire kostprijzen zijn echter vaak lastig te berekenen. In de meeste gevallen worden alleen de personele kosten en een enkele keer ook materiële kosten meegenomen. Met het Facilitaire kostprijsmodel van AAG maakt u eenvoudig een betrouwbare kostprijsberekening.

De kostprijzen van uw diensten zoals de warme maaltijd, schoonmaak, gebouw- en terreinonderhoud, bestaan uit meer dan alleen de inkoopkosten. Ook algemene, personele, logistieke, materiële en overheadkosten zijn onderdeel van de integrale kostprijs. Het is dus belangrijk alle kosten mee te nemen in uw berekeningen! Maar hoe doet u dit?

De oplossing

Het Facilitair kostprijsmodel van AAG helpt u eenvoudig correcte kostprijzen te berekenen. Opgesplitst naar kostensoort, per cliënt, per vierkante meter of de totale kosten: het model genereert eenvoudig een compleet overzicht. Het dashboard werkt intuïtief en is voor iedereen begrijpelijk.

Het model biedt inzicht in de financiële prestaties van uw facilitaire dienstverlening en maakt onderbouwing van uw keuzes mogelijk.

Uitgebreid inzicht in uw facilitaire kosten per dienst, cliënt en vierkante meter.

Stijn Creemers adviseur

Met het Facilitair kostprijsmodel krijgt u inzicht in:

 • jaarlijkse facilitaire kosten
 • kosten per dienst
 • kosten per dienst, per cliënt
 • kosten per dienst per vierkante meter vloeroppervlak
 • facilitaire dagprijs per cliënt
 • financiële impact van de extramuraal geleverde facilitaire diensten
 • inzicht in uw facilitaire kosten;
 • toekomstscenario’s doorrekenen;
 • eenvoudig deelnemen aan de benchmark van AAG;
 • verzekerd van de juiste berekeningen.

Voor het Facilitaire kostprijsmodel betaalt u eenmalig € 1.250.

Meer weten over het Facilitair kostprijsmodel? Download de brochure!

Download de brochure (PDF, 680.86 Kb)

Meer weten over het Facilitaire kostprijsmodel? Neem contact met mij op!