Specificaties

  • Voor AFAS
  • Voor 5 aaneengesloten jaren te gebruiken
Bestellen

Sinds de invoering van de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) blijkt dat het in de praktijk erg lastig en tijdrovend is om de nota van het pensioenfonds PFZW te controleren. Met de Controletool PFZW-nota wordt dit een stuk eenvoudiger!

Met de controletool vergelijkt u de door het pensioenfonds in rekening gebrachte premie eenvoudig met de berekende gegevens uit uw salarisadministratie. Daarnaast ziet u in één oogopslag bij welke medewerker er een verschil is ontstaan.

Inrichting

AAG richt de controletool samen met u in uw AFAS-omgeving in. Aan de hand van een instructie begeleiden we u vervolgens bij de eerste controle.

Na installatie van de tool vindt onder begeleiding de eerste controle plaats

Judith Pennings senior payroll consultant

De controletool maakt inzichtelijk waar verschillen zitten tussen de door het PFZW berekende premie en de gegevens in uw salarisadministratie. Daarnaast begeleiden wij de medewerker bij de eerste controle én is de controletool vijf achtereenvolgende jaren beschikbaar.

Voor de implementatie van de tool binnen uw Profitomgeving brengen we de bestede tijd in rekening tegen het tarief van een senior payroll consultant. Gemiddeld vergen de inrichting en controle maximaal een dagdeel van 4 uur. De tool kan vervolgens voor een aaneengesloten periode van 5 jaar worden gebruikt.

Voor het gebruik gelden de volgende randvoorwaarden:

  • U verwerkt uw salarisadministratie in AFAS.
  • Er is een vrij hoofdbestand beschikbaar.
  • De gebruiker heeft rechten om dit bestand te importeren en analyses te bewerken.

Meer weten over de Controletool PFZW-nota? Download de factsheet!

Download de brochure (PDF, 312.44 Kb)

Meer weten over de controletool? Neem contact met mij op!