Specificaties

  • Inzicht en informatie
  • Beter anticiperen
  • Organisatorisch, functioneel en financieel
Offerte aanvragen

Naast de ontwikkeling van de zorgvraag is óók inzicht in de arbeidsmarkt nodig om goede strategische keuzes te maken en ambities waar te maken.

Inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsvraag nodig

Het personeelstekort in de zorg speelt nu al en we ‘weten’ dat de opgave naar de toekomst toe alleen nog maar groter wordt. Maar het daadwerkelijke inzicht in de omvang daarvan, hebben we niet. Regio’s verschillen en vragen om maatwerk. Een arbeidsvraagprognose biedt concreet inzicht in de daadwerkelijke omvang van tekorten en/of overschotten van medewerkers en het benodigde deskundigheidsniveau in relatie tot uw huidige en toekomstige zorgvraag. Met als resultaat dat uw organisatie een concreet strategisch personeelsplan kan maken.

Onze arbeidsvraagprognose is een combinatie van data van uw zorgorganisatie, uw arbeidsmarkt én kennis van AAG. Van verleden en heden naar morgen en overmorgen.

Hoe ziet uw medewerkersbestand er nu en in de toekomst uit?

Door regionale arbeidsmarktdata toe te voegen aan de regionale zorgmarktdata, kunnen we ook de lokale arbeidsvraagprognose laten zien. Ter illustratie: de eerste conclusies in een specifieke regio zijn dat de beroepsbevolking als gevolg van de demografische ontwikkeling de aankomende jaren krimpt, terwijl de zorgvraag juist toeneemt. Met extra werving van medewerkers uit andere regio’s of sectoren krijgen we het niet opgelost. Gelukkig zijn er wel meer mensen die kiezen voor een opleiding en werk in de zorg. Maar die nieuwe aanwas blijkt onvoldoende. Het gat tussen vraag en aanbod, en dus de uitdaging, wordt hier nog groter. Dit is op zich niet verrassend, maar er zijn verschillen tussen regio’s. Met het inzicht in de omvang en de snelheid kunt u beter anticiperen op wat komen gaat.

Andere oplossingen zijn nodig; dat begint met inzicht

Daarom is er meer nodig. Dat vraagt om disruptie. Anders denken. Oplossingen in de keten en de hele bedrijfsvoering. Andere en slimmere inzet van mensen en middelen zoals technologie en vastgoed, het anders organiseren van rollen en taken met intelligente systemen en processen die dat ondersteunen. Inzicht in het presteren van de eigen organisatie en ontwikkeling van de markt met data over verleden, heden en toekomst. Grotere stappen in innovatie, vernieuwende concepten en toekomstbestendige oplossingen. En dat begint met inzicht. Laten we daarmee starten. Dat is de voedingsbodem om vandaag te sturen en keuzes te maken voor de zorg van morgen.

Snel inzicht in hoe de lokale zorgmarkt zich gaat ontwikkelen.

Evi van de Vondervoort adviseur

De arbeidsvraagprognose is een combinatie van data van uw zorgorganisatie, uw arbeidsmarkt én kennis van AAG en biedt concreet inzicht in:

  • de daadwerkelijke omvang van tekorten en/of overschotten van medewerkers;
  • het benodigde deskundigheidsniveau in relatie tot uw huidige en toekomstige zorgvraag.

Met als resultaat dat uw organisatie een concreet strategisch personeelsplan kan maken.

  • Inzicht in de zorgvraag en de ontwikkeling van de arbeidsvraag in de regio.
  • Inzicht dat helpt bij het maken van goede strategische keuzes en het bepalen van het tempo van de vertaling en uitwerking daarvan. Organisatorisch, functioneel en financieel.
  • Door regionale arbeidsmarktdata toe te voegen aan de regionale zorgmarktdata, kunnen we ook de lokale arbeidsvraagprognose laten zien.
  • Met het inzicht in de omvang en de snelheid kunt u beter anticiperen op wat komen gaat. Het is de voedingsbodem om vandaag te sturen en keuzes te maken voor de zorg van morgen.

Iedere zorgorganisatie en regio is anders. Daarom is de arbeidsvraagprognose maatwerk. We bespreken graag de mogelijkheden met u. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de knop rechtsboven op de pagina, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik ben zeer blij met het beeld voor de deelregio Texel, ik gun al mijn collega’s dit heldere inzicht.

 

Wat fijn om de opgaaf nu concreet te hebben. We weten al lang dat het nijpend wordt maar nu zien we het gat en weten we op welke werkniveaus we de werving moeten insteken.

 

Het zou fantastische zijn als deze data in Power BI wordt geïntegreerd zodat we telkens ook opnieuw aan de knoppen kunnen draaien om te zien wat het op termijn doet.

 

Het geeft een goede opsomming van de 3 aanvliegroutes want het gaat niet alleen om werven maar ook om ons huidige personeel.

Meer weten over de arbeidsvraagprognose? Neem contact met mij op!