Over dit artikel

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever zich moet inspannen om zijn zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als dat niet lukt bij zijn eigen organisatie (spoor 1), moet hij zoeken naar re-integratiemogelijkheden buiten zijn organisatie (spoor 2).

Veel werkgevers vragen zich af of ze in coronatijd hun Poortwachtersverplichtingen moeten nakomen. Het antwoord hierop is ‘ja’. Toch zijn er drie gegronde redenen voor het UWV om de re-integratieverplichtingen niet na te komen:

  • Bij het verplicht sluiten van het bedrijf. Dit heeft vooral gevolgen voor werknemers die in de eigen organisatie re-integreren (spoor 1).
  • De organisatie kan (onderdelen van) een re-integratietraject buiten de eigen organisatie (spoor 2) niet uitvoeren. Voorbeelden: bedrijfssluiting bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.
  • De organisatie kan geen passend werk bieden. Voorbeelden: onvoldoende werkaanbod of de organisatie kan de werknemer onvoldoende ondersteunen op de werkplek vanwege een coronamaatregel.

Wanneer u vanwege de coronasituatie het re-integratieverslag over de werknemer niet op tijd kunt inleveren, kunt u uitstel aanvragen bij UWV.

Meer informatie kunt u terugvinden in de uitgebreide Werkwijzer Poortwachter en in het uitgebreide overzicht van de aanpassingen van de Werkwijzer Poortwachter in verband met corona.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver