Over dit artikel

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland.

Taco van Amelsfort, teammanager vastgoed exploitatie bij Pieter van Foreest, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Pieter van Foreest

De organisatie wilde graag een conditiemeting uitvoeren voor de bouwkundige en installatietechnische elementen en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) laten opstellen.

Oplossing van AAG

AAG heeft een oplossing geboden voor langere termijn met een onderhoudsabonnement. Daarmee is de organisatie niet alleen vandaag geholpen maar wordt een proces in gang gezet om effectief en efficiënt met vastgoed en middelen om te gaan. Zodoende krijgt Pieter van Foreest inzicht in de kwaliteit van haar panden, grip op de kosten, kwaliteit en de risico’s.

Waarom AAG

AAG is bekend met zorg, een specialist die tegelijkertijd generalist kan zijn op gebied van vastgoedonderhoud.

Meerwaarde van AAG

AAG heeft vakkundige mensen in dienst en is flexibel: ze kunnen zich snel aanpassen bij specifieke vragen zonder van het afgesproken kader af te wijken.

Meedenken en oplossingen aandragen, dat is wat we wilden en hebben gekregen.

Taco van Amelsfort Teammanager vastgoed exploitatie

Deel deze referentie

Meer weten over meerjarenonderhoudsplannen? Neem contact met mij op!