Over dit artikel

Voor een betrouwbare pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de juiste pensioengegevens nodig. Regelmatig toetsen zij of de pensioengegevens die bij PFZW bekend zijn kloppen. De resultaten licht PFZW toe in het rapport Kwaliteitscontrole pensioenadministratie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signalen en fouten.

Signalen

In het rapport wordt gewezen op opvallende waardes die zijn doorgegeven in de pensioenaangifte. Controleer of de gegevens juist zijn en wijzig zo nodig de gegevens via een correctieaangifte.

 

Meest voorkomende signalen

 • Schommeling in het regelingloon
  Het doorgegeven regelingloon wijkt af van het regelingloon van het eerste tijdvak. Het aanpassen van het regelingloon mag alléén op 1 januari. Uitzonderingen zijn ziekte en kortdurend zorgverlof. Als hier geen sprake van is, zien wij het als een schommeling in het regelingloon. Dit mag niet.

  • Corrigeer het regelingloon en doe opnieuw pensioenaangifte
 • Het doorgegeven regelingloon is onjuist
  Mogelijk is de medewerker onterecht aangemeld óf is er per ongeluk een maandsalaris in plaats van een (fulltime) jaarsalaris ingevoerd.

  • Onterechte aanmelding? Maak deze ongedaan.
  • Terechte aanmelding? Corrigeer het regelingloon en doe opnieuw pensioenaangifte.

Fouten

In het rapport wordt gewezen op fouten die zijn doorgegeven in de pensioenaangifte. Wijzig de pensioenaangiftes via een correctieaangifte.

 

Klik hier voor meer hulp bij het doen van de pensioenaangifte

Klik hier voor de leeswijzer die door PFZW is opgesteld.

Bron: PFWZ.nl

ERD – ZW

 • De aanvraag en beoordeling vindt plaats via de Belastingdienst.
 • De voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts
 • De werkgever wordt een soort mini-UWV
 • Medewerker ziek uit dienst? Dan bepaalt en betaalt de werkgever de uitkering
 • Het re-integratietraject gaat door en is de verantwoordelijkheid van de werkgever
 • In de praktijk zie je dat deze werkzaamheden niet in eigen beheer worden uitgevoerd maar worden uitbesteed aan een herverzekeraar
 • UWV houdt wel controle en toezicht. Wanneer de zieke uit dienst getreden medewerker het niet eens is met de uitvoering van de werkgever dan kan hij/zij zich melden bij UWV.

 

ERD – WGA

 • De aanvraag en beoordeling vindt plaats via de Belastingdienst.
 • De voorwaarde is dat er een garantieverklaring moet zijn die waarborgt dat de WGA-uitkeringen gedurende de looptijd van 10 jaar zijn gedekt.
 • De werkgever is geen mini-UWV, UWV speelt nog steeds een belangrijke rol in het proces
 • Aan het eind van de 104 weken beoordeelt UWV het re-integratieverslag
 • Vervolgens beoordeelt UWV de WIA-aanvraag
 • UWV betaalt de WGA-uitkering aan de ex-medewerker en stuurt de factuur naar de werkgever
 • Wanneer de WIA is toegekend dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie, ook wanneer de ex-medewerker niet meewerkt. Hiervoor zal een procedure op de plank moeten liggen.
 • De uitkeringsduur voor een WGA-ERD is maximaal 10 jaar.

 

Meer informatie kunt u vinden op de site van UWV.

Bron: UWV werkgeverscongres 2021

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings