Parnassia Zorggroep biedt laagdrempelige, en ook specialistische zorg en topklinische gezondheidszorg. Dat doen zij met ruim 12.500 deskundige, goed opgeleide professionals en ondersteuners op ruim 400 locaties, in de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond.

Linda Sevenhoven, manager zorgadministratie bij Parnassia Groep, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Parnassia zocht tijdelijke invulling van de vacature Ketenregiefunctie Wmo en Jeugd, specifiek op financieel en verantwoordingsgebied.

Oplossing van AAG

De ketenregisseur coördineert de aansluiting tussen contractering, registratie- en verantwoording en zoekt de verbinding binnen de organisatie, met financiers en met de accountant. AAG ondersteunt de organisatie bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving Jeugdwet (vanaf 2018) Daarnaast verwerkt de consultant onder andere declaraties aan gemeenten en verzorgt de debiteurenbewaking en processen van registratie, facturatie tot aan verantwoording.

Waarom AAG

AAG heeft een open en flexibele houding!

Meerwaarde van AAG

De consultants beschikken over hoogwaardige specialistische kennis en denken mee met hun opdrachtgever.

Er zijn goede resultaten behaald, we zijn tevreden over de inzet van AAG. Jammer dat de consultant niet vast bij ons in dienst wil komen werken!

Linda Sevenhoven Manager zorgadministratie

Deel deze referentie

Meer weten over onze financiële detacheringsmogelijkheden? Neem contact met mij op!

Judith van Weert