Over dit artikel

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën beantwoordt Kamervragen over overwerkuren in cruciale beroepen tijdens de coronacrisis in relatie tot toeslagen. Het kabinet is zich ervan bewust dat er in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld in de zorg nu veel overuren worden gemaakt. Het kabinet weet echter niet of, en zo ja in welke mate de overuren die werknemers nu in deze sectoren maakt, leiden tot een hoger huishoudinkomen in 2020 en daarmee doorwerken naar de toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Het huishoudinkomen wordt namelijk beïnvloed door verschillende factoren. Bijvoorbeeld of sprake is van een of meer inkomens binnen een huishouden, de hoogte van het arbeidsinkomen en eventuele fiscale aftrekposten die het verzamelinkomen beïnvloeden. Dat betekent daarom dat overwerkuren niet per definitie tot een hoger huishoudinkomen leiden.

De afgelopen weken is onderzocht of er voor de zorg en/of voor andere vitale sectoren waar nu veel wordt overgewerkt een maatregel of regeling getroffen kan worden die voorkomt dat een mogelijk hoger huishoudinkomen in 2020 als gevolg van het overwerk doorwerkt naar de toeslagen.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om uitzonderingen te maken voor specifieke groepen. De Belastingdienst kan namelijk niet zien of iemand in de zorg of in een andere vitale sector werkt en kan ook niet uit de basisregistratie halen of het inkomen afkomstig is uit regulier werk of uit overwerk. Dit betekent dat, als er in deze coronatijd compensatie geboden zou moeten worden voor vermindering van toeslagen als gevolg van overwerk, dit voor iedereen zou moeten gelden die in 2020 meer is gaan verdienen.

Werknemers die verwachten dat hun huishoudinkomen in 2020 wijzigt, dienen dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst. Daarnaast kunnen werknemers en werkgevers in sectoren waar nu veel wordt overgewerkt individueel ook afspraken maken over hoe om te gaan met overwerkuren waarmee een mogelijk ongewenste doorwerking naar de toeslagen wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken om dit jaar gemaakte overwerkuren geheel of gedeeltelijk niet uit te laten betalen maar deze als vrije tijd door te schuiven naar volgend jaar.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver