Over dit artikel

Collega Hans van den Biggelaar werkt sinds kort bij AAG. Hij maakte de overstap van werken bij een bank naar de zorgwereld. In zijn blog vertelt Hans over hoe hij zijn eerste tijd in de zorg heeft ervaren.

Enige tijd geleden heb ik de overstap gemaakt van de bank naar de zorg. Op het eerste gezicht misschien een vreemde overstap maar de werkelijkheid is genuanceerder. Als financieringsspecialist met vele jaren bancaire ervaring ben ik gewend om rekening te houden met veel verschillende aspecten waarmee een organisatie te maken heeft.

Dynamiek
De dynamiek binnen de zorg is nog groter dan ik had verwacht. Zo is regelmatig sprake van verouderd vastgoed waardoor renovatie of nieuwbouw noodzakelijk is. De aandacht voor duurzaamheid is groot. De hoge energieprijzen maken deze urgentie alleen maar groter. De afspraken die in de Green Deal zijn gemaakt zijn uitdagend.

En nog meer dynamiek……
De structureel krappe arbeidsmarkt (krimpende beroepsbevolking) dwingt zorgorganisaties om creatief na te denken over hun toekomstige exploitatie. Digitalisering wordt nog belangrijker.

De druk op de WlZ-vergoeding dwingt tot scherpte in de kosten. Toenemende extramuralisering en Community Care leiden tot een ander verdienmodel. Aandacht voor vitaliteit en positieve gezondheid kunnen leiden tot andere keuzes van zorgorganisaties.

Financieringsvraagstukken, een zorg voor u?
Voor de financierbaarheid van nieuwe projecten is inzicht in bovenstaande zaken belangrijk. Een goed doordachte meerjarenprognose is essentieel. Als financieringsspecialist word ik voortdurend uitgedaagd om kritisch mee te denken over deze zaken met als doel een goed beeld te krijgen van de financieringsmogelijkheden van nieuwe projecten. Bij mijn collega’s zie ik de bevlogenheid met de intrinsieke motivatie de bedrijfsvoering in de zorg te verbeteren. Dat inspireert mij om snel thuis te raken in de dynamische wereld van de zorg.

Wilt u hierover van gedachten wisselen? Samen met mijn collega’s sta ik graag voor u klaar!

Neem contact met mij op!