AAG draagt de zorg door de bedrijfsvoering van zorgorganisaties continu te verbeteren.

De zorg is in beweging en die beweging versnelt zich. Voor zorgorganisaties is het noodzakelijk om mee te bewegen en gelijktijdig goede zorg te blijven bieden. Een essentiële en ook een ingewikkelde opgave. Wij geloven dat het antwoord ligt in de bedrijfsvoering, als fundament van de zorgorganisatie.

Een optimale en samenhangende bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit, eenvoud, betere processen en meer financiële ruimte. Maakt het makkelijker om vooruit te kijken, tijdig bij te sturen en grip te krijgen op veranderingen. Belangrijker nog; het verlicht de werkdruk van uw zorgmedewerkers. Voor vandaag, maar vooral ook voor morgen en overmorgen.

Vanuit ons verlangen om de bedrijfsvoering voor zorgorganisaties simpeler, sneller en vooral menselijker te maken, bieden wij zorgorganisaties een integrale aanpak. We zien dat als een continue beweging van verbetering: door het optimaliseren van data en processen ontstaat informatie en inzicht waardoor het mogelijk wordt om adequaat te sturen en beheersen.

Met een deskundig team van specialisten verbeteren we samen met u stap-voor-stap de bedrijfsvoering. Met oog voor het groter geheel of juist voor het specialistische detailniveau.

Dat is wat wij doen. Inmiddels al meer dan een halve eeuw. Met ruim 200 AAG-ers zijn wij dagelijks bezig met verbeteren van bedrijfsvoering. Zo dragen wij de zorg. Dat zit in onze natuur.

Algemene voorwaarden

Welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, hangt af van de rechtspersoon waar u mee samenwerkt. In het overzicht hieronder vindt u de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden per rechtspersoon.

Kamer van Koophandel en BTW-nummers

Hieronder vindt u de KvK-nummers en BTW-nummers per bv:

Bv Kvk-nummer BTW-nummer
AAG bv 16064062 NL8001.89.826.B01
AAG Organisatie & Vastgoed bv 16066331 NL8004.79.579.B01
AAG Payroll & HRM Services bv 16066332 NL8004.79.609.B01
AAG Beheer bv 16066333 NL8001.89.863.B01
AAG Opleidingen bv 16066334 NL8004.79.488.B01
AAG Financial Services bv 16066335 NL8004.79.531.B01
AAG Salarisadministratie en HR-Diensten bv 59398795 NL8534.60.875.B01

Klachtenprocedure

Als een Register Valuer ‘regulated by RICS’ beschikken wij over een klachtenprocedure die voldoet aan de gestelde eisen. Onze klachtenprocedure kent twee fasen: fase 1 van de klachtenprocedure stelt onze organisatie in staat uw klacht te beoordelen, om ons een mening hierover te vormen en daarop te
reageren. Onze organisatie zal proberen naar uw tevredenheid een oplossing te vinden. Bent u onverhoopt niet gelukkig met onze reactie, dan is er de mogelijkheid om het geschil via arbitrage (fase 2) op te lossen.

Fase 1 – Schriftelijk
Wanneer u uw klacht mondeling bij ons kenbaar heeft gemaakt en het is niet gelukt om daarover met direct betrokkenen tot overeenstemming te komen, verzoeken wij u ons de details van uw klacht op schrift te stellen. Dit om er zeker van te zijn dat wij de reden van uw klacht volledig begrepen hebben. U kunt uw klacht zenden ter attentie van drs. J.H. (Johan) van Houwelingen BV via het e-mailadres j.vanhouwelingen@aag.nl. U ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Zijn wij niet in staat u direct een volledig antwoord te geven, dan zullen wij u binnen 28 dagen nader informeren over de voortgang van de klachtafhandeling.

Fase 2 – Arbitrage
Indien wij niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de oplossing van uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid verhaal te zoeken over uw klacht door middel van onafhankelijke arbitrage. Wij hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de diensten van een arbiter. Voor consumenten en bedrijven:
Raad van Arbitrage voor de Bouw, Godebaldkwartier 407, 3511 DT  inUtrecht. Per telefoon te bereiken via 030 – 2343222 en per e-mail: info@raadvanarbitrage.nl. Meer informatie vindt u op www.raadvanarbitrage.nl.

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig met gegevens om. In ons privacy statement leest u alles over welke gegevens wij registreren met welk doel.