Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat er €77 miljoen extra middelen vrij gemaakt worden om de structurele zorg op afstand via digitale toepassingen te faciliteren. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Een substantieel gedeelte van het subsidieplafond €53,7 miljoen zal worden gereserveerd voor de wijkverpleging. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET Covid-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET Covid-19 2.0.

De afgelopen periode werden de eerdere noodregelingen SET-Covid al snel weer gesloten vanwege de vele aanvragen. Van de 1700 aanvragen, konden er maar slechts 460 worden toegekend. Nu de anderhalve meter afstand voorlopig de norm blijft, hebben veel zorgaanbieders de behoefte aan de technologische mogelijkheden om de zorg op afstand digitaal te kunnen ondersteunen.

Per aanvraag is minimaal €25.000 en maximaal € 50.000 beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder andere de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Een inschrijving op de reguliere E-Health subsidie bleek vaak voor sommige zorgaanbieders weer niet aantrekkelijk vanwege de eigen bijdrage/investering die hier aan gekoppeld was.

De inschrijving op de subsidieregeling wordt naar verwachting half juli open gesteld op de website van de rvo. Voor de aanvraag is een e-herkenning nodig.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter