Details

  • 24 november 2021
  • 10:00u - 11:30u
  • Gratis online live stream

Per 1 januari 2022 treden de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) en de Aanpassingswet Toetreding Zorgaanbieders (AWTZa) in werking. In een informatief webinar brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

In een recent artikel behandelden wij vier wijzigingen die voortkomen uit de (A)Wtza. Tijdens dit webinar praten wij u volledig bij over de impact van de nieuwe wetgeving op uw organisatie. Dit webinar wordt in samenwerking met de advocaten van Van Iersel Luchtman gehouden, zodat u na het webinar op de hoogte bent van zowel de juridische impact als de impact op de bedrijfsvoering.

In korte tijd op de hoogte van de impact van de WTZa

Rens Adam manager outsourcing

Doelgroep

Dit webinar is interessant voor bestuurders, toezichthouders, compliance officers, directeuren bedrijfsvoering, Controllers, HEAD en iedereen die geïnteresseerd is in de gevolgen van de WTZa voor de bedrijfsvoering.

Eindtermen

Na afloop van het webinar bent u op de hoogte van de gevolgen van de impact van de WTZa. U hoort vanuit juridisch perspectief en vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering wat de consequenties zijn.

Meer weten over deze opleiding? Neem contact met mij op!

Rens Adam manager outsourcing
06 11625709
r.adam@aag.nl